Europees treinvervoer met duidelijke tekenen van herstel

Het voorbije jaar liet het spoorwegverkeer in de Europese Unie een trafiek van 261 miljard passagier-kilometers optekenen. Dat betekende een stijging met 17 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. De cijfers tonen volgens het rapport aan dat het Europese passagiersvervoer met de trein zich vorig jaar gedeeltelijk heeft herstel van de crisis die door de uitbraak van het virus Covid-19 werd veroorzaakt.

Twee jaar geleden diende het passagiersvervoer op het Europese spoorwegnet nog een terugval met 46 procent melden. Dat was te wijten aan de strenge maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Die ingrepen hadden een grote impact op de bewegingsvrijheid van de Europese burger, waardoor ook het reizigersvervoer zwaar werd getroffen.

De vraag naar passagiersvervoer is in de tweede helft van het voorbije decennium met 10 procent gestegen. Drie jaar geleden werd een piek van 414 miljard reizigerskilometers geregistreerd. Het passagiersvervoer op het Europese spoorwegnet twee jaar geleden liet vooral tijdens het tweede en vierde kwartaal een sterke terugval optekenen. Tijdens die periodes moest een daling met respectievelijk 74 procent en 54 procent worden gemeld in vergelijking met dezelfde kwartalen het jaar voordien.

Ondanks het lichte herstel vorig jaar, lagen de prestaties van het passagiersvervoer op het spoorwegnet van de Europese Unie nog steeds onder het niveau dat voor de uitbraak van de coronacrisis was gemeld. Vergeleken met drie jaar geleden, voor de uitbraak van de pandemie, vielen de trafieken met 37 procent terug.

Volgens de onderzoekers werd het eerste kwartaal van vorig jaar nog in sterke mate beïnvloed door de resterende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De trafieken lagen tijdens die periode 48 procent lager dan tijdens hetzelfde het jaar voordien. Tegenover het eerste kwartaal drie jaar geleden, voor de uitbraak van de pandemie, was er sprake van een achteruitgang met 57 procent.

Ook de overige drie kwartalen van het voorbije jaar toonden dat de prestaties van het Europese passagiersvervoer met de trein zich nog steeds niet volledig hersteld had van de verliezen die door de pandemie waren veroorzaakt, maar wel kon telkens gewag worden gemaakt van enige verbetering tegenover dezelfde periode het jaar voordien. In het tweede kwartaal lag het verkeer 98 procent hoger dan tijdens dezelfde periode het jaar voordien, maar tegenover drie jaar geleden was er nog altijd sprake van een inkrimping met 48 procent. Tijdens het derde kwartaal lagen de trafieken 20 procent hoger dan tijdens dezelfde periode het jaar voordien, maar tegenover drie jaar geleden moest nog altijd een vermindering met 25 procent worden gemeld. Het vierde kwartaal van vorig jaar toonde een verbetering met 74 procent tegenover de laatste drie maanden het jaar voordien, maar in vergelijking met drie jaar geleden was er nog altijd een tekort van 20 procent.

Geen enkele lidstaat van de Europese Unie blijkt zich al volledig van de coronacrisis te hebben herstel. Slovenië liet de beste prestaties optekenen. Daar lagen de trafieken nog amper 12 procent lager dan drie jaar geleden, gevolgd door Litouwen (20 procent) en Bulgarije en Frankrijk (beide 21 procent). Het traagste herstel werd geregistreerd in Ierland. Daar lag de activiteit nog steeds 64 procent onder het niveau van drie jaar geleden, gevolgd door Italië (51 procent) en Slowakije (50 procent).

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20