Europees bedrijfsleven krijgt eindelijk quotum voor vrouwelijke bestuurders opgelegd

Grotere Europese ondernemingen zullen worden verplicht om in hun raden van bestuur 40 procent van de zetels voor vrouwen te reserveren. Daarover heeft het Europees Parlement een akkoord gesloten met de lidstaten van de Europese Unie.

Daarmee komt een einde aan een proces dat tien jaar heeft aangesleept om quota voor vrouwen in de bestuursraden van de Europese ondernemingen vast te leggen. De maatregel geldt alleen voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Boetes

Waarnemers maken gewag van een nieuwe mijlpaal in het streven naar een Europese gendergelijkheid. Aangezien de maatregel juridisch bindend is, kunnen bedrijven worden beboet indien ze de verplichting niet volgen.

Daarnaast dreigen benoemingen in de raden van bestuur ongeldig te kunnen worden verklaard indien de quota niet worden nageleefd. Sancties zullen door de nationale overheden worden bepaald. De nieuwe maatregel treedt over vier jaar in werking.

In de nieuwe Europese wet is voorzien dat bedrijven die binnen de Europese Unie actief zijn in hun raden van bestuur 40 procent van de zetels voor het ondervertegenwoordigde geslacht – doorgaans vrouwen – reserveren. Daarnaast wil de Europese Unie ook in andere hoge functies binnen het bedrijfsleven een quotum van 33 procent vrouwen eisen.

Vorig jaar vertegenwoordigden vrouwen in het Europese bedrijfsleven 30,6 procent van de bestuursfuncties. Daarbij werden echter tussen de verschillende lidstaten aanzienlijke afwijkingen opgetekend.

Frankrijk voert met een score 45,3 procent met een grote voorsprong de Europese ranglijst van gendergelijkheid in het bedrijfsleven aan. Het land had echter eerder al zelf een quotum van 40 procent vrouwelijke bestuurders ingevoerd.

Frankrijk is met die score ook de enige lidstaat van de Europese Unie die al aan de nieuwe Europese quota voldoet. Het land wordt gevolgd door een groep van vijf lidstaten – Italië, Nederland, Zweden, België en Duitsland – die scores tussen 36 procent en 38 procent laten optekenen en zich daarmee al dicht bij het nieuwe Europese quotum situeren.

Hongarije, Estland en Cyprus moeten anderzijds nog de grootste kloof overbruggen. In die lidstaten worden momenteel minder dan 10 procent van de bestuursfuncties door vrouwen ingevuld.

Glazen plafond

De Europese Commissie deed tien jaar geleden al een eerste voorstel om in de bestuursraden van de Europese bedrijven een quotum van 40 procent voor vrouwelijke bestuurders in te voeren. Dat initiatief werd toen echter door een groot deel van de lidstaten geblokkeerd.

Twee jaar geleden, nadat een aantal toonaangevende lidstaten van de Europese Unie hun standpunt hadden bijgesteld, lanceerde de Europese Commissie een hernieuwd voorstel.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, reageerde met tevredenheid op het nieuwe akkoord. “Het is hoog tijd dat in het Europese bedrijfsleven het glazen plafond wordt doorbroken”, merkte von der Leyen op. “Er zijn genoeg vrouwen die voor topfuncties gekwalificeerd zijn. Zij moeten echter ook in staat zijn om die taken op te nemen.”

Het Nederlandse Europese parlementslid Lara Wolters, die de nieuwe wetgeving met de regeringen onderhandelde, wees daarbij ook naar onderzoek waaruit gebleken is dat een grotere diversiteit in de boardrooms vaak tot een superieure besluitvorming en betere resultaten leidt.

“Dit quotum kan een duw in de goede richting zijn om binnen de bedrijven een grotere gelijkheid en diversiteit te realiseren”, beklemtoonde Wolters.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20