Europa wil meer concurrentie op Belgische markt brievenpost

België moet op zijn nationale postmarkt meer concurrentie mogelijk maken. Dat heeft de Europese Commissie gemeld.

België krijgt daardoor twee maanden tijd om de beperkende voorwaarden voor de toekenning van postlicenties te schrappen. Indien het land niet aan de Europese eisen tegemoet komt, dreigt een procedure voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. De Belgische postmarkt werd vier jaar geleden al officieel geopend voor nieuwe postbedrijven, maar in werkelijkheid blijft het monopolie op de brievenpost in handen van het staatsbedrijf Bpost. Volgens een aantal waarnemers zal in realiteit echter weinig veranderen. De Europese Commissie is van mening dat in België bij de bedeling van brievenpost te weinig mogelijkheden worden gecreëerd voor potentiële concurrenten van het staatsbedrijf Bpost, dat over een feitelijk monopolie zou beschikken.

Onaantastbaar

Onder meer wordt geëist dat een nieuwe operator binnen een periode van twee jaar kan garanderen wekelijks minstens twee bedelingen te voorzien. Binnen een periode van vijf jaar moet de nieuwe partij bovendien ook het volledige Belgische grondgebied kunnen bestrijken. Tenslotte moet volgens de Belgische regelgeving op de markt een uniform tarief worden toegepast. Deze voorwaarden moeten volgens de Europese Commissie worden geschrapt. Alexander De Croo, Belgisch minister voor posterijen, zegt in een reactie op de mededeling van de Europese Commissie dat aan een nieuwe postwet wordt gewerkt. Daarin zou met de Europese opmerkingen rekening worden gehouden. Volgens een aantal experts zal in werkelijkheid aan het monopolie van Bpost niet kunnen worden geraakt. Daarbij wordt opgemerkt dat Bpost op dit ogenblik meer dan 95 procent van de trafieken controleert, waardoor nieuwkomers bijzonder moeilijk een sterke marktpositie kunnen uitbouwen. Bovendien wordt erop gewezen dat de brievenvolumes jaarlijks een inkrimping tussen 10 procent en 15 procent laten optekenen. Onder die omstandigheden zullen zich volgens de expert weinig kandidaten aanbieden. Op de Belgische pakketmarkt bestaat wel een sterke concurrentie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20