Europa gaat op zoek naar… lithium

De toenemende behoefte aan efficiëntere batterijen, onder meer voor smartphones en elektrische wagens, heeft ook de vraag naar lithium gevoelig doen stijgen. Daarmee is het witte metaal een bijzonder belangrijke en zelfs strategische grondstof geworden.

Een groot deel van de huidige voorraden worden echter door China gecontroleerd, wat de bevoorradingszekerheid van westerse bedrijven in het gedrang kan brengen. Er kan sinds enkele tijd dan ook een hernieuwde interesse worden opgemerkt in de Europese voorraden, die tot voor kort niet op een rendabele manier konden worden ontgonnen.

Prijsstijgingen

“De toenemende vraag naar lithium heeft ook de marktprijzen doen stijgen,” meldt de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal. “De voorbije twee kon een verdubbeling van de prijs tot 21.000 dollar per ton worden opgetekend. Analisten verwachten dat de wereldwijde markt voor lithium-ion batterijen tegen het midden van volgend decennium een waarde van meer dan 90 miljard dollar zal hebben bereikt.”

“Er zal immers steeds meer beroep worden gedaan op elektrische wagens, terwijl het toenemend gebruik van windenergie en zonnekracht tot een grotere vraag naar efficiënte opslagcapaciteit zal leiden.” Europese bedrijven verwerken 25 procent van de wereldwijde lithium-voorraden. Het merendeel van de aanvoer is echter afkomstig uit mijnen in onder meer Zuid-Amerika en Australië die vaak door Chinese groepen worden gecontroleerd.

“Om zich tegen een mogelijke beperking van die leveringen in te dekken, zijn een aantal bedrijven in Europa op zoek gegaan om oude ontginningen weer te activeren,” aldus nog de Wall Street Journal. “Een groot deel van die mijnen was stopgezet omdat een rendabele ontginning, onder meer van tin, niet langer rendabel bleek. De aanwezige lithium-voorraden zorgen er door de gestegen prijzen echter voor dat die activiteiten opnieuw winstgevend kunnen worden.”

Zinnwaldiet

Vooral in Duitsland en Tsjechië blijken interessante voorraden voor een rendabele industriële ontginning aanwezig te zijn. Het lithium zou kunnen worden geproduceerd uit zinnwaldiet, een mineraal dat vaak in granietachtige rotsen kan worden teruggevonden. Maar ook in Portugal, Zweden en Groot-Brittannië worden op dit ogenblik lithium-exploraties uitgevoerd.

Lithium-ion batterijen werden in jaren zeventig van de voorbije eeuw uitgevonden door Exxon. Het metaal is relatief gemakkelijk te vinden, maar alleen de rijkste aders brengen voldoende productie op om een rendabele ontginning mogelijk te maken.

“Indien voldoende interessante voorraden kunnen worden gevonden, zou Europa lithium kunnen produceren aan 4.000 dollar per ton,” zegt Martin Bertau, professor mijnbouw en geologie aan de Universität Freiburg. Die prijs komt overeen met de bedragen die voor Australisch lithium worden gevraagd. Bovendien ligt het niveau gevoelig onder de piekprijs van 21.000 dollar die vorig jaar werd opgetekend.

Er wordt nog opgemerkt dat de verkenning van bestaande voorraden een belangrijk kostenvoordeel biedt op de exploratie van nieuwe ontginningen, die zware investeringen vragen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20