Europ Assistance

 

Europ Assistance is een grote internationaal opererende hulpverleningsorganisatie die op is gericht in het jaar 1963. Deze hulpverleningsorganisatie zal de nodige hulp en bijstand verlenen aan mensen in nood, maar eveneens in meer alledaagse situaties. De Europ Assistance Groep is in meer dan 200 landen actief en dus wereldwijd breed vertegenwoordigd. De hulporganisatie heeft zich tot doel gesteld om haar leden uit noodsituaties te helpen. Europ Assistance heeft bijvoorbeeld een alarmcentrale om mensen, die zich in een benarde situatie bevinden, zo snel mogelijk te helpen en uiteenlopende vormen van ondersteuning te bieden. Hierbij kun je denken aan: repatriëring van personen en/of voertuigen tot het beschikbaar stellen van telefonische hulplijnen. Een andere bekende service van Europ Assistance is de pechhulpdienst die verleend wordt aan gestrande leden die met panne langs de weg staan.

Tip: 

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” target=”_blank” size=”medium” icon=”none” text=”Ga naar Europ Assistance >>” relationship=”nofollow” url=”http://www.europ-assistance.be/ea-insurance.php/?tt=4497_644946_272604_&r=”]

Behalve de hulpverlening aan voertuigen en personen coördineren de alarmcentrales van Europ Assistance onder andere hulpverleningsactie in het geval van een calamiteit op reis, medische problemen en hulpverzoeken vanuit of rondom de woning van een verzekerde. In ons land is Europ Assistance echter meest bekend vanwege de activiteiten op het gebied van reis- en pechhulpverzekeringen. Europ Assistance België is echter een onderdeel van de Europ Assistance Groep die een hoofdzetel heeft in de Franse hoofdstad Parijs.

De dienstverleners van Europ Assistance

Op het ogenblik dat je een beroep doet op Europ Assistance, dan zul je eerst contactleggen met één van de bijstandsverleners en deskundigen die zich op de bijstandsdienst, gevestigd in de stad Brussel, bevinden. Daarna zul je echter ook verder worden geholpen door één of meerdere dienstverleners die samen het nationaal, of zelfs internationaal, netwerk vormen.

Zowel in ons land als over onze landsgrenzen kan Europ Assistance rekenen op een erg uitgebreid en vooral professioneel netwerk. Dit netwerk strekt zich uit over de 4 grote bijstandsactiviteiten van de organisatie. Het netwerk waar de organisatie over kan beschikken, is zo groot omdat over heel de wereld Europ Assistance een beroep kan doen op circa 425.000 partners.

Al vanaf het moment van oprichting heeft het netwerk van Europ Assistance zich uit weten te breiden. De organisatie is dan ook al ruim een halve eeuw gestaag aan het groeien, en deze groei is vandaag de dag nog altijd niet tot stilstand gekomen. De dienstverleners die werken voor of met Europ Assistance worden vooraf grondig geselecteerd aan de hand van hun professionele werkwijze, hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun dienstverlening.

Het netwerk van Europ Assistance ziet er als volgt uit:

 • Reisbijstand (Travel)
 • Ambulanciers,
 • Uiteenlopende professionals uit de gezondheidszorg, zoals: (huis)artsen, specialisten, verpleegkundigen en allerlei therapeuten.
 • Meerdere private luchtvaartmaatschappijen,
 • Opticiens,
 • Tandartsen en andere tandheelkundigen,
 • Ziekenhuizen en andere klinieken,
 • Hotels
 • Bijstand aan voertuigen (Automotive)
 • Pechhulpdiensten,
 • Sleepdiensten,
 • Garages,
 • Autoverhuurbedrijven,
 • Chauffeurs,
 • Taxidiensten,
 • Hotels
 • Gezondheidszorg thuis (Health)
 • Ambulanciers,
 • Ziekenhuizen en andere klinieken,
 • Uiteenlopende professionals uit de gezondheidszorg, zoals: (huis)artsen, specialisten, verpleegkundigen en allerlei therapeuten.
 • Professionele dienstverleners voor hulpbehoevende senioren,
 • Professionele medische bijstandsverleners,
 • Zorgmanagers
 • Bijstand thuis (Home & Family)
 • vaklieden, zoals elektriciens en loodgieters,
 • professionals uit de bouw, zoals verwarmingsexperts,
 • Professionele bijstandsverleners voor gezinnen, zoals maatschappelijk werkers, psychologen en familiecoaches,
 • Organisaties die bedoeld zijn voor werkzoekenden,
 • Organisaties die zich hebben gericht op kinderopvang.

Europ Assistance Jaarcontract en Jaarcontract Plus

Europ Assistance biedt haar klanten de mogelijkheid om een Jaarcontract of een jaarcontract Plus af te sluiten, eventueel aangevuld met een reisannulatie-, ofwel bijstandsverzekering.

Met deze bijstandsverzekering kan een verzekerde zich verzekeren van betrouwbare bijstand voor zichzelf en, als dit wenselijk is, ook diens voertuig. Europ Assistance zal niet alleen paraat staan als je thuis bent, maar ook in vrijwel alle uithoeken op aarde. Waar ter wereld je ook bent, door slechts één telefoontje richting de hulpcentrale zullen de beste experts en specialisten klaar staan om je te helpen, dag en nacht en 365 dagen per jaar.

Het Jaarcontract van Europ Assistance

Wanneer je bij Europ Assistance het Jaarcontract af hebt gesloten, kun je rekenen op een erg volledige medische bijstand heel het jaar door waarbij al je reizen in het buitenland zijn gedekt. Daarnaast hebben klanten de optie om deze formule uit te breiden met een jaarlang pechhulpverlening voor je auto vanaf 10 kilometers vanaf je woonplaats. Indien je bijstand wenst voor een tweede voertuig, dan zal deze gratis erbij worden gevoegd. Indien je kiest voor het Jaarcontract Plus dan kun je zelfs rekenen op pechverhelping bij pechgevallen je voor de deur. De jaarcontracten van Europ Assistance zijn tevens uit te breiden met reisannulatieverzekeringen zodat je ook het financiële risico kunt dekken op het moment dat een reis, vanwege een dringende reden, niet door kan gaan.

In het kort kun je dus stellen dat je bij Europ Assistance een ruime keuze hebt als je een Jaarcontract of een Jaarcontract Plus afsluit. In beide gevallen kun je namelijk kiezen of dit met of zonder reisannulatieverzekering zal zijn. Zoals de naam al doet vermoeden sluit je bij Europ Assistance steeds pechhulp af voor de duur van een jaar. Indien je geen actie onderneemt om het contract op te zeggen, zal het na dit jaar stilzwijgend worden verlengd.

De belangrijkste risico’s die zijn gedekt

De dekking is voor iedere klant van groot belang. Voordat je een Jaarcontract tekent bij Europ Assistance is het dan ook goed om te weten wat binnen de dekking van de verzekering valt. Dit is onder andere:

 • de in het buitenland gemaakte medische kosten tot een bedrag van 1.250.000 euro,
 • bijstand aan personen bij ziekte of ongeval waar dan ook ter wereld, 365 dagen per jaar voor verblijven in het buitenland van hoogstens drie aaneengesloten maanden.
 • Een vervroegde terugkeer uit het buitenland bij een opname in het ziekenhuis van meer dan vijf dagen, of bij het overlijden van een familielid dat woonachtig is in ons land,
 • De kosten die het gevolg zijn van een ongeval op een skipiste, of tijdens een wintersportvakantie,
 • Bijstand bij een natuurramp en bijvoorbeeld de kosten die worden gemaakt voor een verlengd verblijf van de verzekerde(n) in het buitenland.

Niet gedekte risico’s

De reisverzekeringen van Europ Assistance dekken helaas niet alle risico’s, enkele voorbeelden van ongedekte risico’s zijn:

 • in eigen land gestelde diagnoses en behandelingen die gevolgd dienen te worden,
 • ziektebeelden die voor het vertrek naar het buitenland reeds bekend waren,
 • de tussenkomst voor medische kosten zal beperkt zijn tot een bedrag van 1.240 euro op het ogenblik dat een verzekerde zich niet aan heeft gesloten bij een ziekenfonds in België. Dit geldt eveneens voor verzekerden die een ziekteverzekering of lidgeld daar niet voor hebben voldaan,
 • repatriëring als gevolg van een goedaardige aandoening of verwonding die een verzekerde eveneens ter plekke kan laten behandelen en die hem, of haar, verhinderen de verplaatsing of het verblijf te continueren,
 • een ongeval dat plaats heeft gevonden buiten een skipiste op het moment dat een verzekerde niet onder begeleiding was van een gids van een erkende organisatie die zich toe heeft gelegd op off-piste skitochten.

De belangrijkste risico’s die zijn gedekt door een Jaarcontract met voertuigoptie

Bij een jaarcontract dat is aangevuld met de optie voertuig worden uiteraard ook een heleboel zaken gedekt, zoals:

 • pechgevallen,
 • ongevallen,
 • een lege brandstoftank
 • of een platte band.

De dekking geldt voor dergelijke hulpvragen op het vasteland van Europa. Europ Assistance zorgt dan bovendien voor:

 • de pechverhelping en/of sleepdienst,
 • het vervoer van de auto vanaf 10 kilometers van de woonplaats van de verzekerde (er mag echter geen sprake zijn van een ongeval),
 • de verstrekking van een zeker wachtbudget voor het uitvoeren van de reparatie,
 • de verstrekking van een wachtbudget voor de voortzetting van de reis,
 • als de auto minder dan vijf dagen niet meer gebruikt kan worden zal het voertuig en de verzekerden gerepatrieerd worden als vast komt te staan dat het herstel van het voertuig meer dan 5 dagen gaat duren.

Niet gedekte risico’s bij een Jaarcontract met voertuigoptie

Hoewel een Jaarcontract met voertuigoptie een heleboel zaken dekt, zijn er toch een aantal zaken waar geen dekking over zal worden gegeven, te weten:

 • voertuigen die niet in België zijn geregistreerd,
 • voertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 ton;
 • voertuigen die voorzien zijn van een handelaarnummerplaat,
 • voertuigen bestemd voor commercieel personenvervoer,
 • voertuigen bestemd voor commercieel goederenvervoer,
 • taxi’s,
 • ambulances,
 • voertuigen die ingezet worden op autorijscholen,
 • voertuigen die gebruikt worden als lijkwagen,
 • landbouwvoertuigen,
 • huurauto’s;
 • kosten voor een reparatie en/of onderhoud aan de auto.

Europ Assistance zal diens tussenkomst beperken tot een bedrag van 250 euro op het moment dat een verzekerde zelf (en dus niet Europ Assistance) pechverhelping en/of een sleepdienst regelt. Deze beperking geldt overigens niet indien de auto is geïmmobiliseerd ten gevolge van een ongeval en de verzekerde niet in staat is geweest om contact op te nemen met Europ Assistance.

Gedekte en niet gedekte risico’s bij Jaarcontract Plus

Het Jaarcontract Plus van Europ Assistance hanteert andere waarborgen en uitsluitingen voor het deel voertuig. De belangrijkste gedekte risico’s op het vaste land van Europa zijn dan ook:

 • pechverhelping in het geval van:
 • panne,
 • een ongeval,
 • lege brandstoftank,
 • platte band.

In deze gevallen zal Europ Assistance zorgdragen voor de pechverhelping en/of versleping van de auto, of het transport ervan zonder kilometerkosten in rekening te brengen. Verder kan een verzekerde rekenen op een vervangende auto in België voor hooguit vijf dagen op het moment dat de verzekerde auto als gevolg van een technisch probleem in België is geïmmobiliseerd, of als het voertuig vanuit het buitenland naar België dient te worden teruggebracht.

De niet gedekte risico’s zijn gelijk aan die van het Jaarcontract en verder zal diefstal van de verzekerde auto de verzekerde geen recht geven op een vervangende auto. Dit is overigens een heel ander verhaal als er geen tussenkomst is van de eigen autoverzekeraar.

Het Jaarcontract en het Jaarcontract Plus die uit zijn gebreid met een reisannulatieverzekering zullen een aantal extra waarborgen en uitsluitingen met zich meebrengen, te weten:

 • Er wordt per verzekerde een bedrag tot 2.500 euro betaald (met een maximum van 12.500 euro) voor de annulering, wijziging of onderbreking van een verblijf in het buitenland op het moment dat er sprake is van:
 • ziekte,
 • ongeval,
 • overlijden,
 • ziekenhuisopname,
 • een ernstig schadegeval in de woonplaats.

Reizen en verblijven die de verzekerden voor het sluiten van een Jaarcontract met reisannulatieverzekering al geboekt hebben, en waarvan de vertrekdatum minder dan 30 dagen na de ingangsdatum van het betreffende Jaarcontract is gepland, vallen buiten de dekking. De eerder genoemde opsommingen zijn overigens volledig. De precieze opsomming van waarborgen zijn dan ook terug te vinden in de Algemene Voorwaarden van een betreffend product. Deze algemene voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar.

Waarom kiezen voor Europ Assistance?

Op reis gaan terwijl je weet dat alles tot in de puntjes is geregeld, zal je gemoedsrust zeker ten goede komen. Je kunt immers heel het jaar door met een gerust hart vertrekken dankzij de uitstekende diensten en producten van Europ Assistance. Waar en wanneer je ook hulp nodig hebt van Europ Assistance, de hulpverleners in het internationale netwerk zullen in alle uithoeken van de wereld voor je paraat staan. Bovendien worden klanten van Europ Assistance altijd in staat gesteld om de waarborgen uit te breiden met bijvoorbeeld een vervangende auto of een reisannulatieverzekering. Tevens biedt Europ Assistance klanten de mogelijkheid om zelf een garagist te kiezen tijdens de pechverhelping voor hun auto.

Indien je in zee gaat met Europ Assistance dan weet je dat je zaken doet met één van de grootste aanbieders van reisbijstandsverzekeringen. Een heleboel formules is zelfs inclusief pechverhelping voor voertuigen, naast de aparte formules voor enkel pechverhelping in België en een aantal buurlanden. Voor iedereen zal er dan ook een passende formule zijn voor pechbijstand ongeacht of je nu binnen of en buiten de landsgrenzen panne krijgt.

Drive, Drive Plus en Drive Across

De zogenaamde “Drive” formules van Europ Assistance zijn niet alleen vrij nieuw, maar absoluut ook uniek te noemen. Het gaat bij deze formule om versleping en pechverhelping van de auto. De “Drive pakketten zijn dan ook in het bijzonder interessant voor mensen die in de nabijheid van een landsgrens woonachtig zijn en/of dikwijls de grens oversteken. Met deze formule zijn deze klanten immers niet alleen in België, maar eveneens in de landen om ons heen gedekt. Kortom: bij Europ Assistance kan elke klant altijd een pakket kiezen dat bij hem, of haar, past.

Als je kiest voor de formules Drive en Drive Plus dan zal het dekkingsgebied zich tot België beperken. Bij Drive Across wordt dit gebied echter uitgebreid met de landen Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg. Bij de formules Drive Plus en Drive Across kan een verzekerde zelfs rekenen op een vervangende auto en wordt er bij Drive Across zelfs nog een sleepdienst en mobiliteitsoplossing geboden bij panne over de grens.

Tijdelijke formules van Europ Assistance

Naast de jaarlijkse formules biedt Europ Assistance haar klanten eveneens tijdelijke formules met pechverhelping in het buitenland aan. Wanneer je dan ook naar het buitenland op vakantie gaat, zak dit zeker aan te bevelen zijn. Langs de kant van de weg staan met panne in het buitenland zonder verzekerd te zijn van pechverhelping is immers de grootste nachtmerrie van elke vakantieganger. Het zal dan namelijk maar de vraag zijn hoe, en of, je je vakantie voort kunt zetten. Daar komt verder bij dat je je auto en bagage weer thuis moet proberen te krijgen. Als je echter een passende formule van Europ Assistance afsluit, dan hoef je je dergelijk vragen onderweg gelukkig niet meer te stellen en kun je zorgeloos op vakantie gaan.

Bij Europ Assistance zijn er 2 formules voor een tijdelijke bijstandsverzekering.

 • reisbijstandsverzekering tijdelijk met voertuig: de verzekerde heeft hierbij recht op:
 • de terugbetaling van medische kosten,
 • repatriëring van de auto en verzekerden,
 • voortzetting van de reis,
 • pechverhelping, een sleepdienst en vervoer van de auto binnen Europa bij panne of een ongeval.
 • Pechverhelping vanaf de woonplaats van de verzekerde.

Naast bovenstaande tijdelijke bijstand is er de formule snow met voertuig met een aantal extra dekkingen als je op wintersport vertrekt met je eigen auto.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20