EU-pensioenfonds is op weg naar het faillissement

De Europese burger dreigt binnenkort een extra last te zullen moeten nemen voor een tekort in de pensioenen voor de Europese parlementairen. Die waarschuwing blijkt uit een interne nota van Klauw Welle, secretaris-generaal van het Europese Parlement.

Het probleem moet worden toegeschreven aan de vroegere pensioenregeling voor de europarlementariërs. Pas op het einde van het voorbije decennium werd binnen de Europese administratie een definitief statuut geïntroduceerd. Voordien moest beroep worden gedaan op een bijzonder pensioenfonds. Dat dreigt echter in financiële problemen te komen. Ten laatste over acht jaar dreigt dan ook een faillissement. Het tekort zal door de Europese belastingbetaler moeten worden gedragen. Het pensioenfonds voor de europarlementariërs werd in het begin van de jaren opgericht. Op dat ogenblik bestond er binnen de administratie immers geen regeling voor het carrière-einde van zetelende parlementsleden. Nadat eind vorig decennium een statutaire pensioenregeling werd geïntroduceerd, werd het fonds gesloten.

Zevenhonderd parlementairen

De uitkeringen hebben betrekking op meer dan zevenhonderd voormalige parlementairen. In de loop van de volgende vier jaar zullen minstens 145 Europese parlementsleden met pensioen gaan en hun rechten op betalingen van het fonds kunnen opeisen. Begin vorig jaar beschikte het fonds over een vermogen van 146,4 miljoen euro, maar de totale verplichtingen zijn inmiddels al opgelopen tot 472,6 miljoen euro. Uiteindelijk zou mogelijk rekening moeten gehouden worden met een financieel tekort van 362 miljoen euro dat door de Europese belastingbetaler zou moeten worden terugbetaald. “Wanneer het fonds op een rente van 2 procent zou kunnen rekenen, zouden nog voor slechts zes jaar middelen beschikbaar zijn,” berekende de Duitse krant Bild-Zeitung. “Om nog twee jaar langer te kunnen overleven, zou een jaarlijkse rente van minstens 5 procent moeten kunnen worden gegarandeerd.” Wanneer het fonds zijn verplichtingen niet meer kan voldoen, moet het Europese Parlement het deficit op zich nemen. Uiteindelijk zullen daardoor echter de onderdanen van de lidstaten worden aangesproken. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20