Enig kind is creatiever (en vervelender)

Een enig kind zal zijn creativiteit sterker ontwikkelen, vooral omdat het alle aandacht krijgt van de ouders, die hun inspanningen immers niet over verschillende nakomelingen moeten verdelen.

Tegelijkertijd moet echter worden vastgesteld dat enige kinderen het socialiserend effect van broers of zussen moeten ontberen, zodat ze tegelijkertijd vaak een minder aangenaam karakter vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Southwest University in de Chinese stad Chongqing bij nagenoeg driehonderd studenten. De onderzoekers merken op dat de resultaten van de studie alvast een aantal intuïtieve vaststellingen over het enig kind lijken te bevestigen. “De familiale omgeving kan een grote impact hebben op het gedachtegoed en het wereldbeeld van kinderen,” benadrukt onderzoeksleider Jiang Qiu, professor psychologie aan de Southwest University.

Relaties

“Dat fenomeen is alvast bijzonder relevant in China, waar de eenkindpolitiek die door de centrale overheid lange tijd werd gepropageerd, dan ook grote gevolgen kan hebben gehad,” betoogt de onderzoeker. “In de groep kinderen zonder broers of zussen kon een duidelijke toename van de creativiteit, maar helaas ook van de onaangenaamheid worden opgetekend. Die verschuivingen konden ook in de hersenstructuur van de proefpersonen worden teruggevonden.” De onderzoekers zeggen niet verbaasd te zijn door de resultaten van het onderzoek. “De bijkomende ouderlijke aandacht kan weliswaar een positieve impact hebben op een aantal cognitieve vaardigheden, maar kan ook een aantal ongewenste karaktereigenschappen – zoals afhankelijkheid, egoïsme en sociaal onaangepast gedrag – op de voorgrond laten treden,” benadrukken ze. “Door de afwezigheid van broers en zussen ontbeert het enig kind bovendien ook een aantal cruciale kansen om complexere relatie-aspecten in een veilige omgeving te oefenen,” zegt professor Qiu nog. “Bovendien heeft het enig kind ook geen toegang tot opportuniteiten om psychosociale vaardigheden, emotionele ondersteuning en leermogelijkheden te ontwikkelen.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20