Elektrische wagens kunnen elkaar met brandstof bevoorraden; net zoals tanken van vliegtuigen in de lucht

Elektrische wagens kunnen elkaar met brandstof bevoorraden. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas en de University of Florida. Op die manier kan volgens de onderzoekers een oplossing worden gevonden om elektrische wagens vlotter langere afstanden te laten overbruggen.

“Angst voor de beperkte actieradius vormt bij vele autobestuurders een belangrijke drempel om tot de aankoop van een elektrische wagen over te schakelen”, werpt onderzoeksleider Tamzidul Hoque, professor elektriciteit aan de University of Kansas, op.

“In tegenstelling tot het dichte netwerk van benzinestations, zijn er bovendien ook slechts een beperkt aantal locaties waar batterijen onderweg kunnen worden opgeladen. Dit maakt elektrische wagens voor het overbruggen van grote afstanden minder praktisch. Een uitwisseling van elektriciteit tussen verschillende auto’s kan echter een oplossing bieden.”

Uitwisseling

“Een groot deel van de vloot elektrische wagens die in het verkeer zijn, leggen slechts een beperkte afstand af”, verduidelijkt professor Hoque. “Deze voertuigen hebben dan ook in hun batterijen meestal een overschot aan elektriciteit.”

“In diezelfde omgeving zouden echter ook een aantal wagens met een bijna uitgeputte batterij kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer die twee voertuigen elektriciteit zouden kunnen uitwisselen, zou de angst voor de beperkte actieradius al grotendeels kunnen worden weggenomen.”

In de studie werd gewerkt met een simulatie die gebaseerd was op een besturingssysteem in de cloud, waar alle elektrische voertuigen in een geografische omgeving, met vermelding van hun beschikbare voorraad elektriciteit, zouden worden opgenomen.

Een voertuig met een tekort aan elektriciteit zou daarop kunnen worden gekoppeld aan een wagen die over een overschot aan voorraad beschikt. Tegen betaling van een vergoeding zou vervolgens een uitwisseling van elektriciteit kunnen volgen.

Tamzidul Hoque wijst er daarbij op dat een systeem kan worden ontwikkeld waarbij de voertuigen voor de oplaadbeurt zelfs niet hoeven halt te houden. Hij maakt daarbij de vergelijking met het tanken van vliegtuigen in de lucht. Technologie zou daarbij volgens Hoque de twee wagens aan dezelfde snelheid houden tot de oplaadbeurt achter de rug is.

Daarvoor zou wel met twee verschillende batterijen moeten worden gewerkt. Naast de traditionele lithium-ion batterij zouden de wagens ook moeten worden uitgerust met een exemplaar dat een snelle overdracht van elektriciteit mogelijk maakt, zodat de twee voertuigen zo snel mogelijk opnieuw hun eigen weg verder zouden kunnen zetten.

Op die manier zal het volgens de wetenschappers autobestuurders mogelijk maken op lange afstanden een tijdwinst van verscheidene uren per dag te realiseren. Lange haltes aan oplaadstations zouden immers overbodig worden.

Mobiele laadstations

De technologie zou volgens de onderzoekers ook kunnen worden gebruikt voor mobiele laadstations. Daarbij wordt gedacht aan de inzet van vrachtwagens met een voorraad gevulde batterijen die op een aantal trajecten zouden kunnen worden ingezet.

Die mobiele stations zouden een service kunnen aanbieden waar bestuurders van elektrische wagens hun batterijen zouden kunnen opladen, ook in dit geval zonder de behoefte om halt te houden. Deze mobiele laadstations zouden verschillende wagens tegelijkertijd kunnen bevoorraden.

“Dit systeem biedt chauffeurs een gebruiksvriendelijke oplossing voor het opladen van de batterijen voor elektrische wagens”, besluit Hoque. “Bovendien zal de toepassing de vrees bij de autobestuurder voor een beperkte actieradius kunnen wegnemen.”

“Omdat de technologie het gebruik van elektrische wagens over langere afstanden stimuleert, zal bovendien ook de uitstoot van broeikasgassen door de autovloot worden verminderd. Tenslotte is er dankzij de vergoedingen voor de laadbeurten voor de gebruikers van wagens met een overschot aan elektriciteit ook een economische incentive om in het systeem te stappen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20