Einde van tijdperk van lage inflatie?

De wereldeconomie zal niet snel verlost zijn van de momenteel hoge inflatie. Dat zegt Agustín Carstens, de topman van de Bank for International Settlements (BIS, of Bank voor Internationale Betalingen).

Inflatiecijfers over heel de wereld blijven maar stijgen. Volgens de laatste raming van het statistiekenbureau Statbel staat de inflatie in België op 8,31 procent. Daarmee eindigde ons land boven de gemiddelde Europese inflatie in maart van 7,5 procent.

Volgens de bankier en econoom Agustín Carstens zou die inflatie wel eens van lange duur kunnen zijn. Tussen 2010 en 2017 was Carstens gouverneur van de Bank van Mexico.

Inflatie met brede basis

Carstens legde in een speech voor het International Center for Monetary and Banking Studies in Genève uit dat hogere leenkosten voor verscheidene jaren nodig zullen zijn om langetermijnrisico’s van inflatie te beteugelen. De wereldeconomie staat volgens hem mogelijk aan de vooravond van een nieuw inflatoir tijdperk, met steeds hogere groei van de consumentenprijzen als gevolg van de terugtredende globalisering.

“In het begin van 2021 bleven de prijsstijgingen beperkt tot een klein aantal sectoren. Energie, voedsel en duurzame goederen, zoals auto’s, zijn de bekendste voorbeelden. Deze producten met onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod hadden relatief flexibele prijzen, waardoor snelle aanpassingen mogelijk waren. Een tijd lang was het mogelijk de inflatiestijging volledig toe te schrijven aan deze posten, waardoor het fenomeen een tijdelijk karakter leek te hebben.”

Maar na verloop van tijd heeft de stijgende inflatie een bredere basis gekregen, zo besluit de bankier. “Sinds het begin van 2021 is in het consumptiepakket het aandeel van artikelen die zeer forse prijsstijgingen hebben gekend, gestaag toegenomen. Met name de prijzen van diensten zijn sneller gestegen. Omdat de prijsstijgingen bij diensten doorgaans hardnekkiger zijn dan bij goederen, kan de inflatie een vastere vorm aannemen.”

En die krachten achter de hoge inflatie zouden volgens Carstens nog enige tijd kunnen aanhouden.

Verwaarlozing aanbodzijde

De huidige inflatie is volgens Carstens het gevolg van een samenloop van drie factoren. “Ten eerste: een verrassend sterke wereldwijde opleving van de totale vraag. De wereldeconomie groeit veel sneller dan tijdens het herstel na de recessie van de afgelopen decennia.”

“Ten tweede is er een verrassend hardnekkige verschuiving in de vraag naar goederen en minder naar diensten, met name klantgerichte diensten. En ten slotte: een verrassend slechte reactie van het totale aanbod, dat het moeilijk heeft gehad om de stijgende vraag bij te houden.”

Fabrikanten reageerden op de handelsoorlog tussen de VS en China door hun mondiale toeleveringsketens in te krimpen. De productiekosten zijn daardoor omhooggeschoten en voor een langere periode dan door centrales banken was ingeschat, zo beweert Carstens.

De pandemie en de oorlog met zijn sancties tegen Rusland hebben die productiekosten alleen maar sneller verhoogd, aldus de econoom.

Veel van de wereldwijde economische uitdagingen liggen volgens Carstens dus bij de verwaarlozing van de aanbodzijde in het afgelopen decennia.

“Op middellange termijn zou een hogere potentiële groei het voor economieën met schulden gemakkelijker maken om het hoofd te bieden aan de hogere nominale en reële rentetarieven die in de komende jaren waarschijnlijk zullen heersen”, zo sluit de econoom af.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20