“Einde van fiduciair geld is in zicht’

Er dreigt een mogelijk einde van het fiduciair geld. Dat heeft Jim Reid, analist bij Deutsche Bank, gezegd. Het systeem van de fiduciaire valuta is volgens hem inherent instabiel en gevoelig voor een hoge inflatie.

Er kon volgens Reid de voorbije periode op een aantal factoren beroep worden gedaan om de inflatie extern te controleren. Gewezen wordt op de snelle economische opkomst van China in de jaren zeventig en een explosie van de wereldwijde arbeidspopulatie. Aan dat tijdperk lijkt volgens hem echter een einde te komen. Wel is volgens hem nog niet duidelijk welk alternatief voor het fiduciair geld op de markt gebracht zou kunnen worden. Fiduciair geld heeft doorgaans geen intrinsieke materiële waarde, maar biedt toch de mogelijkheid om goederen en diensten te kopen. Nationale valuta en giraal geld zijn voorbeelden van fiduciair geld, maar ook cryptomunten zoals de bitcoin kunnen in diezelfde categorie worden ondergebracht. Reid wijst bij zijn stellingen naar de figuur van Richard Nixon, die in het begin van de jaren zeventig de dollar van het goud heeft losgekoppeld. Daarmee werd volgens de analist een dominantie van het fiduciair geldsysteem ingeluid, dat echter inherent instabiel is en kwetsbaar is voor een hoge inflatie. Dankzij een aantal omstandigheden kon dat systeem volgens Reid sinds het begin van de jaren tachtig drijvende worden gehouden. Nu echter begint dat stelsel uit elkaar te vallen. Daardoor zou het fiduciair systeem volgens de analist de volgende decennium aan een zware test kunnen worden onderworpen.

Blockchain

“De voorbije decennia kon een toename van de arbeidspopulatie in een periode van globalisering de salarissen onderdrukken,” betoogt de analist. “Het beleid en de centrale banken konden de inflatie extern bijsturen door allerlei stimulerende maatregelen of het drukken van bijkomend geld.” “Aangezien er echter belangrijke verschuivingen in de demografische structuren kunnen worden opgemerkt, dreigt echter de werking van het fiduciair stelsel in gevaar te komen,” benadrukt Reid. “In dat scenario zou de inflatie kunnen worden versneld omdat de omvang van de arbeidsbevolking niet langer toeneemt.” “Omdat de vraag stijgt en het aanbod afneemt, zal de prijs van arbeid een stijgende trend laten optekenen. Het is voor de centrale banken niet mogelijk om dat mechanisme te blokkeren. Daarvoor zouden immers de rentevoeten opnieuw gevoelig moeten worden opgevoerd. Een dergelijke operatie zou echter veel economieën, die vaak zware schuldenlasten dragen, in problemen brengen.” “Het beleid zou daardoor gedwongen worden de voorkeur te geven aan lage intrestvoeten,” zegt Reid. “Uiteindelijk zou het mogelijk zijn dat de inflatie steeds minder onder controle gehouden kan worden. Het fiduciair stelsel zou in het gedrang kunnen komen omdat het publiek zijn vertrouwen in het papiergeld verliest.” Cryptomunten, die gebruik maken van de blockchain, zouden volgens de analist een mogelijk alternatief kunnen zijn. “Op dit ogenblik heeft de speculatieve interesse in de cryptomunten meer te maken met de opwinding rond de blockchain-technologie dan met een verlies aan vertrouwen in het papiergeld,” merkt hij op. “Maar er komt voor deze virtuele valuta wellicht ooit een algemener handelsplatform, waardoor het systeem een sterkere concurrent voor papiergeld kan worden.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20