Eerste mini-energiecentrale Turbulent opgestart

Op het domein van het kasteel Cleerbeek, tussen Leuven en Diest, heeft het jonge bedrijf Turbulent een eerste exemplaar van zijn mini-energiecentrale geïnstalleerd. De centrale kan tot 15.000 kilowatt per jaar elektriciteit genereren, waarmee het energieverbruik van vier gezinnen kan worden gedekt.

De installatie vergt een investering 12.000 euro, waarmee het product van Turbulent de helft goedkoper zou zijn dan een centrale zonnepanelen met dezelfde capaciteit. Jasper Verreydt en Geert Slachmuylders, oprichters van Turbulent, hopen dit jaar twintig tot dertig installaties te kunnen verkopen. De centrale van Turbulent heeft een waterval van minstens één meter nodig om efficiënt te kunnen functioneren. De installatie leidt het water daarbij door een draaikolk, waar de energie kan worden opgevangen.

Blackouts

De onderneming ontving vorig jaar 250.000 euro aan innovatiesubsidies van de Vlaamse overheid en een kapitaalinjectie van iMinds en het fonds KIC Innoenergy van het European Institute of Technology. Turbulent merkt op dat de investering in de mini-energiecentrale al na vijf jaar is terugverdiend. De installatie, met een breedte van 1,5 meter en een hoogte van 2,5 meter, kan gemakkelijk worden geplaatst bij watermolens, zoals ook op het kasteeldomein Cleerbeek het geval is. Europa telt ongeveer 350.000 sites met een watermolen. Ook sluizencomplexen zouden volgens Turbulent mogelijkheden bieden. Turbulent ziet voor zijn technologie ook interessante opportuniteiten in landen waar afgelegen gebieden vaak met blackouts worden geconfronteerd. Lokale bedrijven zouden de installatie van Turbulent volgens Verreydt en Slachmuylders daarbij kunnen gebruiken als alternatief voor noodgeneratoren.

Meer