Eenrichtingsstraat kan perfect fietsers in beide richtingen laten rijden

Fietsers kunnen ook in een enkelrichtingstraat perfect in beide richtingen rijden, zonder het risico op een ongeval te verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Leeds, gebaseerd op een analyse van ongevallen in meer dan vijfhonderd straten in Londen over een periode van tweeëntwintig jaar.

Er is volgens de onderzoekers dan ook geen enkele reden, tenzij in een aantal uitzonderlijke situaties, om fietsers te verbieden om deze straten in twee richtingen te gebruiken. De wetenschappers maken daarentegen gewag van een aantal opmerkelijke voordelen.

Geen aanwijzingen van extra risico’s

“De autoriteiten tonen zich bijzonder bezorgd over de veiligheidsaspecten die aan het contraflow-fietsen zouden zijn verbonden”, beklemtoont onderzoeksleider Caroline Tait, docent volksgezondheid aan het Leeds Institute for Data Analytics.

“Gevreesd wordt dat het systeem zowel de fietsers als automobilisten aan een groter risico zal blootstellen. Er kunnen echter nergens aanwijzingen worden gevonden die een dergelijke bezorgdheid zouden kunnen rechtvaardigen.”

“In werkelijkheid vormt de invoering van het contraflow-fietsen een goedkope en zinvolle interventie om de kwaliteit van het stadsverkeer te verbeteren”, verduidelijkt Tait nog. “De introductie van het systeem leidt vaak – vooral in stedelijke omgevingen – tot een verbetering van de fietservaring en de fietsnetwerken.”

Tait is ervan overtuigd dat de invoering van contraflow-fietsen in eenrichtingsstraten de routes en netwerken voor fietsers in sterke mate zou kunnen verbeteren. “Fietsers zouden immers niet langer rond eenrichtingsstraten hoeven te navigeren, waarbij ze mogelijk met een drukker verkeer zouden kunnen worden geconfronteerd”, voert ze aan.

“Bovendien zou de maatregel de fietsroutes directer, comfortabeler, aantrekkelijker en samenhangender kunnen maken. Hierdoor kunnen mogelijk ook nieuwe fietsers worden aangetrokken.”

“Ik ben van mening dat deze studie ook voor steden buiten Londen relevantie heeft”, zegt Tait nog. “Er is al aangetoond dat het concept een stimulans kan vormen om meer burgers voor de fiets te laten kiezen. Bovendien wordt ook de ervaring van de voetganger verbeterd.”

“Er zullen immers minder fietsers op de trottoirs worden aangetroffen. In vergelijking met investeringen in andere vormen van fietsinfrastructuur, spreken we hier over een goedkope interventie. Het concept kan bovendien in de steden op grote schaal worden toegepast.”

Geruchten en anecdotes

De onderzoekers registreerden in de onderzochte straten in totaal 1.498 ongevallen waarbij fietsers waren betrokken. Daarbij bleken 788 incidenten te zijn gebeurd voor het contraflow-fietsen in de betrokken straat werd ingevoerd, terwijl 703 ongevallen werden opgetekend nadat fietsers wel de toelating krijgen om de route in beide richtingen te gebruiken.

Robin Lovelace, professor datawetenschappen aan het Institute for Transport Studies, zegt dat de perceptie over de gevaren van contraflow-fietsen meestal zijn gebaseerd op geruchten of anecdotes. Hij wijst er tevens op dat vele overheden in het stedelijk transport de actieve verplaatsingen willen promoten.

De Britse regering wil dat dit type van transport in de steden tegen eind dit decennium minstens 50 procent van de korte stedelijke verplaatsingen voor zijn rekening zou nemen. “In dit kader is verder onderzoek nodig”, stipt Lovelace aan. “Op die manier moet kunnen worden bepaald in welke omstandigheden en op welke manier contraflow-fietsen in het stedelijk verkeer best kan worden ingepast.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20