Een verkoudheid, kan je die twee keer krijgen of word je immuun?

Als je partner ziek is geweest en ook jij de beestjes al even van je hebt afgezet, vraag je ’t je misschien af: kan je dezelfde verkoudheid twee keer krijgen? Het antwoord is dubbel: 50% kans, maar die andere virussen zijn even vervelend!

Je kan inderdaad dezelfde verkoudheid twee keer krijgen, maar inde praktijk haalt dit niet veel uit. Dit werd getest in de jaren vijftig enzestig door vrijwilligers die zich een verkoudheidsvirus lieten toedienen. Een maandna de genezing, kregen ze opnieuw hetzelfde virus. Ongeveer de helft bleefgezond, omdat zij voldoende antistoffen hadden opgebouwd. De andere helft werd weerziek.  

In de praktijk hangt dit ervan af. Mensen onder hetzelfde dak zoudenop hetzelfde moment ziek moeten worden en beter worden. Er bestaan zoveelvirussen rondom je, dat de kans klein is dat je hetzelfde virus te pakkenkrijgt.  

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20