Een van ‘s werelds armste landen heeft het op twee na beste internet ter wereld

Het is geen verrassing dat sterk geavanceerde technologische economieën zoals Singapore en Zuid-Korea ook de beste internet-kwaliteit van de hele wereld kunnen claimen. Minder verwacht is echter dat de derde plaats wordt ingenomen door Moldavië, een kleine natie uit Oost-Europa en één van de meest arme landen van de wereld.

Tests hebben uitgewezen dat in Moldavië 90 procent van de totale bevolking toegang heeft tot internet met een snelheid van minstens één gigabyte per seconde. Alleen Singapore en Zuid-Korea halen hogere scores.

Sovet-Unie

Op uitzondering van Moldavië behoren de tien landen met de beste internet-kwaliteit allemaal tot de allerrijkste naties van de wereld. Moldavië zelf staat op het gebied van rijkdom op een 147ste plaats. Moldavië scoort met zijn online trafiek echter onder meer beduidend beter dan de Verenigde Staten, waar slechts 18 procent van de bevolking kan rekenen op een toegang tot supersnel internet.

“Uiteraard is het voor een groot land minder gemakkelijk op een dicht netwerk van supersnelle verbindingen aan te leggen dan voor een natie met een bescheiden oppervlakte,” erkent Sameh Yamany, chief executive van Viavi Solutions, een bedrijf dat wereldwijd online snelheden analyseert. “Er moet echter meer aan de hand zijn, want het verschil kan niet alleen door de omvang van het land worden verklaard. Rijke landen zoals Luxemburg of Taiwan hebben eveneens een beperkte oppervlakte, maar blijven online toch achterop.”

Wel moet gedeeltelijk worden gewezen naar de afbrokkeling van de Sovjet-Unie. Nadat Moldavië als een zelfstandige staat uit die desintegratie was gekomen, ontving het land immers miljoenen dollar leningen voor zijn economische ontwikkeling en zijn strijd tegen de armoede. Om in aanmerking te komen voor een lening van de Wereldbank, diende het land echter zijn telecomsector te privatiseren.

Eind vorig decennium werd onder meer een optische vezelkabel aangelegd tussen Moldavië en buurland Roemenië. Uiteindelijk zouden 99 procent van de Moldavische gemeenschappen aan het kabelnetwerk kunnen worden gekoppeld. Enkele tijd later volgde ook nog een rechtstreekse kabel met het digitale centrum Frankfurt.

Emigratie

“Daarnaast moet er ook gewezen worden op de emigratie,” aldus Iurie Turcanu, chief digital officer van het Moldavische e-Government Center. “Het vertrek van grote groepen inwoners heeft tot een ontvolking geleid, maar heeft ook geholpen om het internet te democratiseren.”

“Er leven inmiddels honderdduizenden Moldaviërs in het buitenland. Wanneer zij zich in hun nieuwe vaderland hebben gevestigd, komt vaak al snel de reactie om voor het thuisfront een computer te kopen, zodat het mogelijk wordt met online communicatiediensten contact te onderhouden. Daarvoor moeten de achtergebleven familieleden echter een aansluiting op het internet nemen.”

De massale beschikbaarheid van kwalitatief internet betekent echter niet dat de Moldavische bevolking ook bijzonder intensief online actief is. Uit cijfers van de International Telecommunications Union (ITU) blijkt immers dat ongeveer 71 procent van de totale populatie zich minstens één keer per jaar online aanmeldt. Moldavië situeert zich daarmee ongeveer op de hoogte van landen zoals Portugal of Argentinië, maar blijft wel achter tegenover de geïndustrialiseerde regio’s.

Dat fenomeen moet volgens het e-Government Center wellicht worden toegeschreven aan het feit dat de aankoop van een computer voor een groot gedeelte van de bevolking nog altijd een belangrijke drempel blijft. De kost van het internet zelf is daarentegen voor vele Moldaviërs goed betaalbaar.

De sterke connectiviteit van het land heeft echter wel de aandacht getrokken van een aantal bedrijven, die onder meer voor de outsourcing van informatica-divisies of callcenters naar Moldavië zijn uitgeweken. Dat geldt zeker voor Italiaanse ondernemingen. Voor vele Moldaviërs is het Italiaans immers de tweede taal.

Het armoedeniveau van het land is de voorbije jaren dan ook sterk gedaald. Vijftien jaar geleden leefde 30 procent van de Moldavische bevolking in armoede. Dat cijfer is inmiddels echter teruggevallen tot 10 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20