Eén op vijf zelfstandigen stelt betaling sociale bijdrage uit: een vergiftigd geschenk

Om de zelfstandigen door de coronacrisis te helpen, heeft de federale regering hen de mogelijkheden geboden de betaling van de sociale bijdragen uit te stellen. Maar er is wel een keerzijde aan de medaille.

Naast het verlenen van directe financiële steun heeft de federale overheid bedrijven en zelfstandigen de mogelijkheid geboden om uitstel van betaling van de socialezekerheidsbijdragen aan te vragen. Ze wil op die manier de zelfstandigen helpen om het hoofd te bieden aan financiële problemen als gevolg van de coronacrisis.

Bijna 216.000 zelfstandigen hebben een uitstel van betaling gevraagd. Dat is zo’n 20 procent van alle Belgische zelfstandigen.

Zij die een uitstel aanvragen, moeten wel op hun hoede zijn voor de perverse effecten van die maatregel. Wie het uitstel heeft aangevraagd, dreigt volgend jaar meer belastingen te moeten betalen.

De kern van de zaak

Meer dan 460.00 zelfstandigen sparen voor hun oude dag via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, het VAPZ. De bijdragen die ze hiervoor betalen zijn fiscaal aftrekbaar. In 2020 kunnen ze maximaal 3.291,30 euro of 8,17 procent van het netto belastbaar inkomen aftrekken. Door het betalen van de bijdragen daalt dus het netto belastbaar inkomen en worden de latere sociale bijdragen verlaagd.

Het probleem is dat de aftrekbaarheid van de sociale bijdragen enkel kan als u sociale bijdragen betaalt. Wie dit jaar geen sociale bijdragen betaalt, kan die dus volgend jaar niet fiscaal in mindering brengen op zijn aangifte.

‘Zelfstandigen niet straffen’

Dat is ook de minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) niet ontgaan. Hij heeft aangegeven dat hij naar een oplossing zal zoeken.

‘Ik heb veel brieven ontvangen van mensen die zich hier zorgen over maken. We willen niet dat zelfstandigen worden gestraft. Ik schreef een brief aan Vincent Van Peteghem (CD&V), de minister van Financiën, om deze bezorgdheden over te brengen aan zijn administratie. Daarin verzoek ik dat de zelfstandigen niet worden gestraft en toch van de belastingaftrek kunnen genieten, zelfs als ze hun premies pas volgend jaar betalen’ zegt de minister.

Clarinval hoopt woensdag of donderdag een antwoord te krijgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20