Een Europees land zit op een berg lithium, maar extractie is niet voor morgen

Servië heeft mogelijk de grootste lithium-voorraden van Europa. De grootste uitdaging zal echter wellicht de ontginning van de reserves blijken. Dat staat in een rapport van James M Gomez en Misha Savic, correspondenten van het persbureau Bloomberg in Oost-Europa. Momenteel voeren een aantal bedrijven in de regio exploraties uit om een beter inzicht in de mogelijke kansen op ontginning te verkrijgen. Indien inderdaad aanzienlijke voorraden lithium aan het licht komen, kan het land een speerpunt worden om de onafhankelijk van Europa van Chinese leveringen gevoelig te verminderen.

Lithium is voor de moderne technologie een cruciale grondstof geworden. Onder meer de batterijen van smartphones en zelfrijdende wagens maken van het materiaal gebruik.

Jadariet

Momenteel voeren geologen in de heuvels van het Jadar-bekken in het zuiden van Servië tests uit om de omvang van de mogelijke voorraden te kunnen inschatten. Volgens een aantal ramingen zou Servië de grootste lithium-voorraden van heel Europa kunnen hebben. Dat kan het land in de toekomst een belangrijke bron van inkomsten bezorgen. Volgens Bloomberg zal de vraag naar lithium voor batterijen de volgende elf jaar een achtvoudige groei laten optekenen.

De Servische president Aleksandar Vucic noemde lithium in februari voor zijn land een bijzonder hoopgevende opportuniteit. Hij vroeg het bedrijfsleven het werk te versnellen en met een productie van start te gaan. Vijftien jaar geleden kwam lithium in Servië voor de eerste keer ter sprake.

Het product bleek immers een bestanddeel van jadariet, een mineraal dat ter plaatse was gevonden, te zijn. Jadariet bleek daarnaast ook boor – dat wordt gebruikt in keramiek, kunstmest en isolatie – te omvatten. In Midden-Europa onderzoeken ook Tsjechië en Oostenrijk de mogelijkheid van een lithium-ontginning. Roemenië wil eveneens zijn mijnen voor zeldzame aardmineralen heropenen.

“De lithium-voorraden van Servië zijn echter voldoende om Europa te helpen concurreren met de Aziatische producenten,” aldus Bloomberg. “Dat gaat vooral om China, wereldwijd de derde grootste lithium-producent en de belangrijkste fabrikant van lithium-ionbatterijen.”

“Bedrijven zoals Rio Tinto en Jadar Lithium proberen momenteel de omvang van de Servische lithium-voorraden in te schatten. Optimistische schattingen maken gewag van mogelijk 200 miljoen ton. De Amerikaanse Geological Survey spreekt over een miljoen ton geïdentificeerde reserves. Daarmee zou Servië alvast een van de rijkste bronnen van lithium in Europa omvatten.”

Tewerkstelling

“Het is echter moeilijk om de mogelijke rangorde van Servië als lithium-producent in te schatten,” zegt Bloomberg. “Er zijn momenteel te weinig concrete gegevens beschikbaar om een betrouwbare inschatting te maken.” Een voorbeeld is Bolivia, dat mogelijk de grootste lithium-reserves van de wereld bezit, maar momenteel geen productie van de grondstof kent.

Het persbureau benadrukt daarbij dat mogelijke investeringen in nieuwe ontginningen zouden kunnen worden afgeremd door berichten over een overproductie, die immers de marktprijzen doen dalen.

Hoewel de ontginning pas ten vroegste over drie jaar zou kunnen starten, hebben de Servische autoriteiten ook al voor de ontwikkeling van downstream-activiteiten, zoals raffinage en batterijproductie, gepleit. “De opening van een batterijfabriek zou cruciaal zijn om de levensstandaard van de lokale bevolking te verhogen,” benadrukt Nenad Antic, onderburgemeester van de Servische stad Vranje. De regio lijdt immers onder een grote werkloosheid. Vranje telt ongeveer tachtigduizend inwoners, waaronder tienduizend werklozen.

Luke Martino, voorzitter van Jadar Lithium, benadrukt dat Servië een belangrijk knooppunt voor de sector – van ontginning tot raffinage en batterijproductie – zou kunnen worden. “We weten dat China een groot deel van de voorraden ontoegankelijk maakt voor de rest van de wereld,” betoogt hij. “Europa moet er dan ook voor zorgen een eigen industrie te creëren die voor de exploitatie en verwerking van de grondstoffen kan instaan.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20