Een beëdigde vertaling, wanneer heb je het nodig?

Geschreven met de input van Twenty Four Webvertising

Beëdigde vertalingen komen veelal voor bij belangrijke documenten die in een internationaal kader gebruikt kunnen worden. Een beëdigde vertaler is door de rechtbank erkend en ingeschreven bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Vertalingen die uitgevoerd zijn door een beëindigde vertaler worden voorzien van een naam, handtekening of stempel. De beëdigde vertaler heeft hierbij een eed afgelegd dat de tekst waarheidsgetrouw en zo correct mogelijk omgezet wordt in de juiste taal.

Dit betekent dat de vertaler enkel een beëdigde vertaling mag afgeven voor de talen waarmee hij/zij staat ingeschreven bij de rechtbank.

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling is nagenoeg alleen om juridische redenen vereist zoals bij officiële documenten die in een internationaal kader gebruikt dienen te worden. Denk hierbij aan documenten omtrent huwelijk, echtscheiding of geboorte in het buitenland. Adoptie, erfopvolging of bijvoorbeeld bewijs van goed gedrag.

In België heb je verschillende situaties waarbij je Belgische documenten voorgelegd moeten worden. Als Belgische ondernemer heb je te maken met Belgische documenten die in België of het buitenland voorgelegd moeten worden of je hebt te maken met buitenlandse documenten die in België voorgelegd dienen te worden.

Buitenlandse documenten die je in België wilt voorleggen en legaliseren is veelal een certificaat van de rechtbank voldoende. Men noemt dit ook wel een apostille. Dit geld enkel voor de landen die het Apostilleverdrag hebben ondertekend.

Wat is het legaliseren van je documenten

Tijdens het legaliseren van een beëdigde vertaling wordt de vertaling gestempeld en wettig verklaard. Dit betekent dat de rechtbank de handtekening van de vertaler heeft gecontroleerd met de handtekening in het vertalingsregister. De autoriteiten controleren dan de echtheid, de identiteit van de zegel en hoe de vertaler heeft gehandeld.

Beëdigde vertalingen mogen enkel uitgevoerd worden een professioneel vertaalbureau of vertaler die een eed hebben afgelegd bij de rechtbank. Dit mag enkel voor de talen waarvoor de vertaler staat ingeschreven. Zorg dat je hier goed op let en dat je kiest voor een ervaren vertaalbureau!

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20