Duurzaam gas: tussenoplossing naar aardgasvrij?

Geschreven met input van Kiwa.

De oorlog in Oekraïne houdt de gemoederen intussen al ruim een maand bezig. Niet alleen vanwege de verschrikkelijke situatie voor de mensen aldaar, maar ook vanwege de sancties tegen Rusland. De gasprijs, die het laatste halfjaar van 2021 al begon te stijgen, kan nu gerust volatiel genoemd worden. De ene dag is er goed nieuws, zoals extra leveringen vanuit de VS, en daalt de prijs twintig procent. Een andere dag volgt er slecht nieuws, zoals Poetin die eist dat Russisch gas alleen nog maar in roebels betaald mag worden, en stijgt de prijs weer twintig procent. Dit alles versterkt de roep om sneller over te schakelen op duurzamere energiebronnen, zonder afhankelijkheid van bepaalde landen of organisaties.

Af van de fossiele brandstof aardgas

De overschakeling naar duurzame energie staat al lange tijd op zowel de publieke als politieke agenda. De volatiele energieprijzen hebben er nu een topprioriteit van gemaakt. Wat er precies speelt? Fossiele brandstoffen als aardgas kunnen niet nog oneindig uit de aardbodem worden gehaald. We geraken er dus een keer doorheen. Daarnaast veroorzaken dergelijke brandstoffen wanneer ze verbrand worden broeikasgassen die de opwarming van de aarde versterken.

Om de aarde ook in de toekomst een bewoonbaar te houden, moeten we op zoek naar alternatieve energiebronnen. Energie die duurzamer is, omdat het uit hernieuwbare bronnen komt. We hebben echter nog geen bron gevonden die voortdurend genoeg energie levert. Tot die tijd zullen we in kleine stappen moeten doen wat we kunnen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van duurzaam gas.

De productie van duurzaam gas

Duurzaam gas wordt niet uit de aardbodem gehaald. Het wordt geproduceerd door vergassing of vergisting van bijvoorbeeld organisch (rest)materiaal en mest. Nadat dit gas is gezuiverd van vocht en zwavel, kan het zogeheten biogas gebruikt worden in onder andere verbrandingsinstallaties en stookketels. Daarnaast kan het ook opgewerkt worden tot groen gas dat gedistribueerd kan worden via het aardgasnetwerk. Hiervoor is het bijvoorbeeld nodig een geurstof toe te voegen als alarmering. Dit duurzame gas kan daarnaast ook gebruikt worden als brandstof voor auto’s.

Welke richting zal de energietransitie opgaan?

De overschakeling op alternatieve energiebronnen wordt ook wel de energietransitie genoemd. Wat de energietransitie is? Het gaat hierbij niet alleen om energieopwekking uit hernieuwbare bronnen, maar ook uitdagingen voor de infrastructuur als het gaat om transport en opslag. Zo is er momenteel al veel aandacht voor wind- en zonne-energie. De aanvoer daarvan is onvoorspelbaar, net als de fluctuerende vraag van eindgebruikers.

In Vlaanderen is de regering momenteel bezig een veelomvattend klimaatplan op te stellen. Hierbij gaat het onder andere om het idee om vanaf 2027 alleen nog maar nieuwe elektrische auto’s te laten verkopen en woningkopers van energieverslindende woningen een renovatieplicht op te leggen. Daarnaast is laatst – naar Nederlands voorbeeld – het voorstel gedaan om nieuwbouwwoningen vanaf 2023 niet meer van een aardgasaansluiting te voorzien. De woningen zullen vanaf dan verwarmd moeten worden met bijvoorbeeld een warmtepomp. Zolang oudere woningen hiervoor nog niet geschikt zijn, zou duurzaam gas aan een verlaging van de CO₂-uitstoot kunnen bijdragen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20