Duitsland heeft minst genderdiverse bestuur van Europese financiële sector

De bestuurskamers van banken, fintech-bedrijven, verzekeraars en vermogensbeheerders vertonen in Duitsland een lagere genderdiversiteit dan elders in Europa. Dat blijkt uit een rapport van consulent Ernst & Young (EY), gebaseerd op een analyse van 87 financiële bedrijven in dertien Europese landen.

De onderzoekers stelden daarbij vast dat vrouwen in Duitsland amper 29 procent van de zetels in de raden van bestuur van de financiële bedrijven bezetten, tegenover een Europees gemiddelde van 37 procent.

Italië

Met een score van 33 procent heeft ook Zwitserland nog een lange weg af te leggen vooraleer in de bestuurskamers van de financiële bedrijven een gendergelijkheid in het zicht komt. De beste resultaten werden anderzijds opgetekend in Italië, waar de financiële ondernemingen 44 procent vrouwelijke bestuurders tellen. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk laten een resultaat van 38 procent optekenen.

“Onder druk van investeerders en regelgevers hebben vele bedrijven de jongste periode inspanningen gedaan om hun raden van bestuur een diverser karakter te bezorgen”, stippen de onderzoekers aan. “Maar die ambities reiken nog steeds niet ver genoeg.”

“De introductie van een nieuwe regelgeving, die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een grotere gelijkheid moet stimuleren, vormt ongetwijfeld een stap in de goede richting. Maar indien de bedrijven oprecht naar diversiteit streven, zijn er verdere acties nodig. Net zoals in andere sectoren, moeten ook de financiële dienstverleners hun ambities op het gebied van gendergelijkheid verleggen.”

Vooruitgang

Anderzijds gaven de onderzoekers wel toe dat de financiële bedrijven de jongste jaren op het gebied van genderdiversiteit enige vooruitgang hebben kunnen laten optekenen. “De voorbije drie jaren vertegenwoordigden vrouwen 48 procent van de nieuwe benoemingen, tegenover 32 procent mannen”, wordt in het rapport opgemerkt.

De onderzoekers stelden verder ook nog vast dat 44 procent van de beleggers te kennen geeft dat de genderdiversiteit in de bestuurskamer van een financiële dienstverlener een aanzienlijke invloed heeft op hun beslissing om in de onderneming te investeren. Amper 16 procent beweerde daarentegen dat diversiteit op die beslissing geen enkele impact had.

Uit een rapport van de International Labour Organization (ILO) is trouwens gebleken dat vrouwen wereldwijd nog altijd gemiddeld 20 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. “Die kloof kan gedeeltelijk worden verklaard door verschillen in opleiding, werktijd, vaardigheden of ervaring”, wordt er opgemerkt. “Maar er is daarbij ook sprake van een echte discriminatie.”

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20