Duitsland investeert in natuurlijke klimaatbescherming; bestaande biotopen worden versterkt

Duitsland gaat 4 miljard euro investeren in natuurlijke klimaatbescherming. Het plan zal de biodiversiteit versterken en de effecten van de klimaatverandering temperen. Dat heeft Steffi Lemke, de Duitse minister van Leefmilieu, gezegd. Het project omvat onder meer een herstructurering van de Duitse landschappen, boomplantingen in steden en de bescherming van federale gronden.

De investering moet een aanvulling vormen op de inspanningen die Duitsland doet om fossiele brandstoffen uit te faseren en de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen.

Boomplantingen

“Alleen op deze manier bestaat er een kans om de klimaatdoelstellingen te halen, tegen het midden van de jaren veertig klimaatneutraal te worden en de natuurlijke basis voor het leven van de volgende generaties te beschermen”, motiveerde Lemke de nieuwe initiatieven.

De concrete maatregelen die worden voorzien, zullen in de loop van dit jaar verder worden toegelicht. Lemke stelde wel dat de projecten zowel op het platteland als de steden betrekking zullen hebben.

Onder meer zullen volgens Lemke de Duitse wetlands beter worden beschermd. Daarnaast wil de minister ook de natuurlijke functies van de Duitse territoriale wateren versterken.

Verder zullen ook de beschermde natuurgebieden en bosecosystemen verder worden uitgebreid. “In beukenbossen – die bijzonder efficiënt zijn voor de opvang van koolstofdioxide – die eigendom zijn van de federale overheid, zal de houtkap niet langer worden toegelaten”, verduidelijkte de minister.

In de Duitse steden wil de minister vooral boomplantingen voorzien. Daarbij zouden in totaal 150.000 bomen worden aangeplant. “Bovendien zullen de stadsparken een speciale bescherming krijgen”, merkte Lemke op. “Deze gebieden zorgen immers voor schaduw en afkoeling en moeten daarmee een tegengewicht voor de stedelijke hitte-eilanden vormen.”

Een groot deel van de aangekondigde maatregelen zullen wel de medewerking van de individuele Duitse deelstaatregeringen vereisen. Hierover zijn volgens Lemke echter al gesprekken opgestart.

Compensaties

De plannen van Lemke werden op gemengde reacties ontvangen. Milieugroepen, zoals Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds (WWF), reageerden positief op de aankondiging.

“De opvang van koolstofdioxide door natuurlijke ecosystemen vormt – naast de energiebesparing en de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen – de derde grote pijler van het streven naar klimaatneutraliteit”, beklemtoonde Sascha Müller-Kraenner, voorzitter van de milieugroep Deutsche Umwelthilfe.

In Duitse landbouwmiddens werd minder enthousiast gereageerd. “Het plan kan alleen lukken indien de regering contact opneemt met de partijen die door de veranderingen in de regelgeving voor landgebruik worden getroffen”, voerde Joachim Rukwied, voorzitter van het Duitse Landesbauernverband, aan. “Er zullen voor die betrokkenen onder meer kansen voor alternatieve inkomsten moeten worden voorzien.”

Ook voor de wegenaanleg kunnen de nieuwe milieuplannen een hinderpaal vormen. Onder meer de geplande kustweg A20 doorheen de deelstaten Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein en Niedersachsen zou verschillende wetland-gebieden doorkruisen.

(lp)

Meer