Duitsland heeft emissiedoelstellingen gehaald; echter weinig reden tot feesten

In Duitsland heeft de industrie zijn uitstoot van broeikasgassen het voorbije jaar met 10 procent verminderd tegenover het jaar voordien. Daarmee is het land erin gelukt zijn algemene emissiedoelstelling te halen, ondanks de bijkomende emissies als gevolg van een grotere afhankelijkheid van steenkoolcentrales voor de opwekking van elektriciteit. Dat blijkt uit een studie van het Umweltbundesamt, het Duitse milieubureau.

Waarom is dit belangrijk?

Volgens de cijfers van het Umweltbundesamt heeft Duitsland het voorbije jaar 746 miljoen ton broeikasgassen geproduceerd. Dat betekende een daling met 1,9 procent tegenover het jaar voordien. De inkrimping was echter vooral het gevolg van een verminderde productie en de vervanging van lokaal geproduceerde energie-intensieve componenten door import. Het land wil de emissies tegen eind dit decennium met 65 procent reduceren tegenover het niveau dat in het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw werd opgetekend. Tot nu toe werd al een reductie met ongeveer 40 procent geregistreerd.

Elektriciteit en vervoer: Terwijl de emissies in de industriële productie daalden, nam de uitstoot van broeikasgassen in andere sectoren toe.

 • Dat was vooral het geval in de elektriciteitssector en het vervoer, die de doelstellingen van de Duitse nationale klimaatwet voortdurend mislopen.
  • “De lichte daling van de emissies die Duitsland het voorbije jaar heeft geregistreerd, werd niet in de hand gewerkt door maatregelen die tot een betere klimaatbescherming moesten leiden”, benadrukte Simon Müller, hoofd van de denktank Agora Energiewende.
  • “Daarentegen moest vooral een link worden gelegd met aan besparingen in het energieverbruik en productiedalingen in de energie-intensieve industrie.”
 • Oppositiepartij Christlich Demokratische Union (CDU) betoogt dat de daling van de productie in de energie-intensieve sectoren geen reden tot tevredenheid kan zijn.
  • “Vooral in de energie-intensieve industrieën staan ongeveer 800.000 banen op het spel”, betoogde Julia Klöckner, economie-specialiste van de partij in het Duitse parlement
  • “Er moet worden vastgesteld dat Duitsland als industriële vestigingsplaats in het gedrang wordt gebracht.”

Ontoereikend?

Klimaatwet: Tegelijkertijd hebben milieuverenigingen scherpe kritiek op de toenemende emissies in de transportsector, die herhaaldelijk tekort schiet tegenover de doelstellingen die in de Duitse nationale klimaatwet voor de sector zijn vastgelegd.

 • Wettelijk is het Duitse ministerie van Vervoer nu verplicht een noodprogramma ontwikkelen. Maar critici zeggen dat Volker Wissing, Duits minister van Vervoer, daarvoor het voorbije jaar al onvoldoende inspanningen heeft gedaan.
  • Milieugroepen hekelen ook de ontoereikende emissiereducties in de bouwsector, die evenmin aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet.
 • Terwijl het vervoer en de vastgoedsector er niet in lukten hun doelstellingen te halen, moest worden opgemerkt dat de grootste emissietoenames in de energiesector werden opgetekend.
 • “Ondanks de algemene daling van het energieverbruik, vooral in de industrie, is de stijging van de emissies door het toegenomen gebruik van steenkool en bruinkool in de energie-industrie sinds de zomer van vorig jaar duidelijk”, benadrukte Dirk Messner, hoofd van het Umweltbundesamt.
  • “De Duitse federale regering zal deze trend nu met een efficiënt programma moeten trachten bij te sturen.”
  • “Tot dusver blijft de uitbreiding van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen ver achterop bij de niveaus die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de regering te kunnen realiseren.”
  • “De installatie van nieuwe capaciteit moet worden verdrievoudigd om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsopwekking tegen het einde van dit decennium tot 80 procent te verhogen.”
  • Het voorbije jaar werd 20,4 procent van het totale energieverbruik door hernieuwbare bronnen gedekt. Dat betekende een nieuw record.

(dv)

Meer