Duitsland bij Europese expats populairste bestemming

In Europa zou 74 procent van de werknemers zich niet verzetten tegen een verhuis naar het buitenland voor de ontwikkeling van zijn professionele loopbaan.

Dat blijkt uit een onderzoek van ADP Payroll bij nagenoeg tienduizend werknemers. Duitsland blijkt voor de Europese professionele mobiliteit met een score van 21 procent de meest populaire buitenlandse bestemming, gevolgd door Groot-Brittannië (15 procent) en Frankrijk (12 procent). De top vijf bestaat verder uit Zwitserland en Oostenrijk. België is bij de Europese grensoverschrijdende arbeid de zesde meest populaire bestemming, gevolgd door Spanje, Noorwegen, Nederland en Italië. Ondanks hun populariteit tonen Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk zich geen absolute leiders in een aantal factoren – zoals vaardigheden en ontwikkeling, flexibiliteit of werkstress – die door het onderzoek werden bekeken. “Werknemers zouden zelfs een beter levensevenwicht en grotere opportuniteiten kunnen terugvinden die op dit ogenblik niet in de top van de rangschikking zijn terug te vinden,” stippen de onderzoekers aan. “Daarentegen profiteren de lijstaanvoerders wellicht van een aantal historische percepties, hun economische stabiliteit, een geografische nabijheid en hun taalregimes om bij een groter aantal potentiële expats belangstelling te wekken.”

Brexit

Ondanks de grote interesse in internationale opportuniteiten, moet tevens worden vastgesteld dat 26 procent van de Europese werknemers nooit een buitenlandse opdracht zou overwegen. In Groot-Brittannië loopt dat cijfer op tot 42 procent. Met een score van 46 procent wordt alleen in Frankrijk nog een grotere terughoudendheid tegenover een buitenlandse missie opgetekend. Tevens wordt opgemerkt dat beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten, wellicht een impact heeft gehad op de interesse van de Europese expats. “In Groot-Brittannië worden minstens evenveel en mogelijk zelfs meer opportuniteiten geboden dan in Duitsland,” wordt er opgemerkt. “Bovendien wordt de Engelse taal op de Europese arbeidsmarkt veel meer beheerst dan het Duits. Toch slaagde Duitsland er uiteindelijk in zich tot meest populaire bestemming van de Europese expat-beweging te kronen.” (mah)

Meer