Duitse wetenschappers willen meer onderdelen afgeschreven wagens recupereren

Gebruikte en beschadigde wagens worden vaak compleet tot schroot herleid, ook al zijn nog een aantal onderdelen in goede staat en perfect herbruikbaar. Bovendien gaat die afbraak gepaard met een bijzonder energie-intensief proces, waardoor de ecologische voetafdruk van de sector sterk worden opgevoerd. Om die problemen aan te pakken hebben wetenschappers aan het Fraunhofer Institute in Duitsland het project Effiziente und Wirtschaftliche Kreislauforientierte Demontage und Aufbereitung (Ekoda) opgezet.

Ekoda moet een alternatieve oplossing aanreiken voor de volledige afbraak van een auto die aan het einde van zijn levenscyclus is gekomen. Bedoeling is dat elke component van het voertuig aan een complexe testprocedure wordt onderworpen.

Dit proces moet aangeven welke mogelijkheden voor hergebruik voor de diverse componenten kunnen worden geboden. Een evaluatiesysteem wordt daarbij gebruik om aanbevelingen voor een eventuele nieuwe toepassing in de toekomst te doen.

Optimaliseren levensduur

“Ekoda optimaliseert de levensduur van de afzonderlijke onderdelen van de auto”, merken de onderzoekers op. “Hierdoor kan in de mobiliteitssector een duurzame circulaire economie tot stand worden gebracht. Gebruikte batterijen, assen en tandwielen zouden zelfs voor andere toepassingen buiten de automobielindustrie kunnen worden bestemd. Deze strategie moet helpen om een eenzijdige fixatie op recyclage te doorbreken.”

“Een intacte accu met een leeftijd van amper drie of vier jaar, zou onder meer perfect kunnen worden overgeplaatst in een gebruikte auto van hetzelfde type. Indien de batterij een oudere leeftijd heeft, zou ze misschien in een kleinere landbouwmachine kunnen worden gebruikt.”

“Maar zelfs wanneer een aantal defecte cellen zouden worden vastgesteld, zou nog altijd een toepassing voor stationair gebruik – zoals de opslag van elektriciteit in een fotovoltaïsch systeem in een woning – mogelijk zijn.”

Een dergelijke oplossing zorgt ervoor dat de componenten niet moeten worden weggegooid. De onderdelen krijgen een tweede leven dat op hun specifieke mogelijkheden is afgestemd. Daarvoor is volgens de Duitse wetenschappers wel een zorgvuldige demontage van de afzonderlijke onderdelen noodzakelijk.

“Daarbij moet gebruik gemaakt worden van een gestandaardiseerd en geautomatiseerd proces”, beklemtonen de onderzoekers. “Er moet immers van bij de aanvang van het proces gezocht worden naar mogelijke strategieën om de onderdelen opnieuw te gebruiken.”

Een team onderzoekers van het Fraunhofer Institute in Chemnitz ontwikkelt en optimaliseert momenteel het evaluatiesysteem dat over het toekomstig gebruik van de onderdelen moet beslissen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van software met kunstmatige intelligentie.

“Wij willen afstappen van de traditionele recyclage en in plaats daarvan elk onderdeel van een auto, ongeacht zijn vorige functie als onderdeel van een auto, als een waardevolle grondstof beschouwen. Daarom moet worden gezocht in welke context de afzonderlijke onderdelen voor een eventueel hergebruik in aanmerking zouden kunnen komen.”

Circulaire economie

Het uiteindelijke doel van Ekoda is de creatie van een circulaire economie. “Omdat het systeem de behoefte aan de productie van nieuwe componenten doet afnemen, zouden belangrijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd, maar zou ook de uitstoot van koolstofdioxide drastisch kunnen worden verminderd”, voeren de initiatiefnemers aan.

“Bovendien zouden ook minder auto’s vroegtijdig moeten worden gesloopt, aangezien een deel van hun onderdelen nog intact blijken en gerecupereerd kunnen worden. Verder kan hiermee ook een alternatief worden geboden voor de export van afgeschreven voertuigen naar ontwikkelingslanden.”

De onderzoekers wijzen erop niet alleen naar een hergebruik van de autobatterijen en hun componenten te zoeken, maar datzelfde proces ook voor de andere onderdelen van de wagen, zoals het koetswerk of de aandrijving, te willen ontwikkelen.

“Ekoda wil een complex en holistisch evaluatiesysteem aanreiken”, beklemtonen de onderzoekers. “Ecologische criteria krijgen daarbij hetzelfde gewicht als technologische en economische factoren. Onder meer wordt gekeken naar de uitstoot van koolstofdioxide en de energie die tijdens het hergebruik wordt verbruikt. Het systeem zal daarbij ook rekening houden met schommelingen in de elektriciteitsprijzen.”

In een volgende fase willen de onderzoekers het evaluatiesysteem ook naar andere activiteiten van de automobielsector uitbreiden. Daarbij denken ze onder meer aan toeleveranciers, herstellers en demontagebedrijven.

“In de toekomst zou ook hun vraag naar reserveonderdelen in de datapool van het evaluatiesysteem kunnen worden opgenomen”, wordt er verduidelijkt. “Het systeem zou dan kunnen bepalen of specifieke onderdelen die worden gerecupereerd, voor die partijen geschikt zouden kunnen zijn.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20