Duitse autosector vreest voor zware liquiditeitsproblemen

De stijgende energieprijzen dreigen in Duitsland een zware slag toe te brengen aan de investeringen in de automobielsector, die voor de nationale economie van bijzonder groot belang is. Een toenemend aantal bedrijven in de sector heeft met liquiditeitstekorten te kampen. Dat heeft Hildegard Müller, directeur van de sectororganisatie Verband der Automobilindustrie (VDA), in een gesprek met de Duitse krant Süddeutsche Zeitung gezegd.

De maatregelen die nu moeten worden genomen om de sector voor een crisis te vrijwaren, betekenen volgens Müller echter niet dat de Duitse autobouwers de transitie naar een duurzame mobiliteit zouden willen vertragen of terugdraaien. Müller benadrukt dat de sector wil bewijzen dat duurzaamheid ook economisch een logische keuze vormt.

Terugschroeven investeringen

“Er moet worden vastgesteld dat 10 procent van de bedrijven die bij de sectororganisatie zijn aangesloten, momenteel met liquiditeitsproblemen te kampen heeft”, benadrukte Müller in het gesprek. “Daarnaast zegt nog eens een derde van de resterende ondernemingen aangegeven in de loop van de volgende maanden grote problemen te verwachten.”

“Als gevolg daarvan heeft de helft van onze leden inmiddels al beslist om geplande investeringen te annuleren of uit te stellen. Meer dan een vijfde van de ondernemingen beslist activiteiten naar het buitenland over te hevelen.” Vooral de leveranciers van componenten zouden onder de hoge energiekosten gebukt gaan.

“Om de problemen te kunnen opvangen, moeten vooral de belastingen, heffingen en toeslagen worden verlaagd”, beklemtoonde Müller. Daarbij riep ze vooral op tot een verlaging van de elektriciteitsbelasting. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne is Duitsland met een sterk oplopende energiekost geconfronteerd.

De uitbraak van de oorlog heeft de leveringen van goedkoop aardgas uit Rusland immers zwaar verminderd. Om dat tekort op te vangen, diende Duitsland naar alternatieven op zoek te gaan. Maar daarbij moesten ook hogere prijzen worden betaald.

Geen snelheidsbeperking

Müller pleitte er daarbij nog voor om alle mogelijke beschikbare energiebronnen in te zetten om de prijsstijgingen te dempen. “Alle energiebronnen moeten worden aangesproken om de markt met betaalbare producten te kunnen bevoorraden”, betoogde ze.

“Daarbij zullen uiteindelijk mogelijk ook ongemakkelijke discussies – eventueel ook over fracking – moeten worden gevoerd. Duitsland voert schaliegas uit alle delen van de wereld in, maar in eigen land wordt het debat over dit type brandstof categoriek afgewezen.”

Anderzijds herhaalde Müller dat het Verband der Automobilindustrie zich tegen een snelheidsbeperking op de snelwegen zal blijven bezetten. In Duitsland waren vanuit verschillende hoeken stemmen opgegaan om ook op de autostrades snelheidsbeperkingen in te voeren.

Aan lagere snelheid verbruikt een wagen immers minder benzine. Rekening houdend met de hoge snelheden die op de Duitse autostrades worden opgetekend, zou de invoering van een snelheidsbeperking volgens de voorstanders dan ook belangrijke besparingen kunnen opleveren.

Deze redenering strookt volgens Müller echter niet met de werkelijkheid. “De besparingen die door de maatregel zouden worden gegenereerd, zouden veel beperkter blijven dan een aantal partijen wil laten geloven”, merkte Müller op. “Niet iedereen rijdt immers tegen een snelheid van 200 kilometer per uur over de autostrade.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20