Dubbel zoveel banen gecreëerd in de VS als verwacht: angst voor een recessie neemt af

Amerikaanse werkgevers hebben in juli twee keer zoveel werknemers aangenomen als verwacht, waardoor het werkloosheidscijfer is gedaald tot 3,5 procent, onder het niveau van voor de coronapandemie. Volgens analisten toont het jobrapport aan dat er nog geen sprake is van een Amerikaanse recessie.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft vandaag het jobrapport voor de maand juli gepubliceerd. Zowel economen als beleggers keken vol ongeduld uit naar dat rapport, omdat velen denken dat de Verenigde Staten op een recessie afstevenen. Om van een recessie te spreken, moet de economie echter niet alleen gedurende twee opeenvolgende kwartalen krimpen, maar spelen ook andere factoren een rol, waaronder het werkloosheidscijfer.

Meer dan 500.000 jobs

In juli werden er maar liefst 528.000 banen gecreëerd. Dat is een verdubbeling van wat de economen hadden verwacht. Ze gingen in hun prognoses uit van 250.000 extra jobs. Het is ook de 19e opeenvolgende maand dat de lonen stijgen. Het werkloosheidscijfer is tussen juni en juli met 0,1 procent gedaald.

Op basis van het jobrapport kunnen we stellen dat de Amerikaanse economie nog behoorlijk gezond is, ook al is het bbp (bruto binnenlands product) de afgelopen twee kwartalen afgenomen. Terwijl sectoren die gevoelig zijn voor de stijgende rente, zoals de vastgoedsector en de detailhandel, minder mensen in dienst hebben genomen, blijft de vraag naar arbeidskrachten bij de luchtvaartmaatschappijen en de restaurantsector groot.

Een nieuwe renteverhoging met 75 basispunten?

Een sterke banengroei zou de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, ertoe kunnen aanzetten de rente verder te verhogen. Een derde renteverhoging met 75 basispunten kan niet worden uitgesloten tijdens de volgende vergadering in september. Het persagentschap Reuters merkt wel op dat veel zal afhangen van de inflatiecijfers in de VS.

Een beter dan verwacht jobrapport betekent niet dat het gevaar is geweken. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een wereldwijde crisis op verschillende niveaus en heeft de inflatie aangewakkerd. Voorts mogen we niet vergeten dat de spanningen tussen de VS en China hoog oplopen na het bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, aan Taiwan.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20