Drugsbazen gebruiken Airbnb als schuilplaats

Ook de drugshandel ziet voordelen in de mogelijkheden die door de deeleconomie worden aangereikt. Dat blijkt uit een rapport van het Britse National Crime Agency (NCA), waarin een beeld van de nationale drugshandel wordt geschetst.

Er kon volgens de auteurs immers worden vastgesteld dat de grotere verkopers van het alternatieve hotelplatform Airbnb gebruik maken om een tijdelijk hoofdkwartier op te zetten. Vanuit de gehuurde locatie wordt het lokale verkoopnet gecontroleerd en gestuurd. Op die tijdelijke uitvalsbasis worden alle inkomsten van de dealers uit het netwerk samengebracht. Deze hoofdkwartieren zouden maximaal één week op hetzelfde adres blijven. “De structuur van de Britse drugshandel wordt voor de politiediensten steeds duidelijker,” betoogt de Britse krant The Times. “Er kan steeds beter in beeld worden gebracht welke trajecten de handel volgt en waar de grote distributiepunten zijn gesitueerd.” “Daarbij kan steeds vaker een link worden gelegd tussen de stadscentra en locaties buiten de agglomeraties, van waaruit de drugs worden verdeeld en waar de inkomsten worden samengebracht. Volgens de politie kunnen inmiddels over het hele land ongeveer 720 drugslijnen worden genoteerd. Er zijn echter aanwijzingen dat de criminelen nieuwe strategieën hebben ontwikkeld.”

Ontmaskering

Met een uitvalsbasis op een vast adres is een uiteindelijke ontmaskering van de drugshandel, ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, heel waarschijnlijk. “Dat risico wordt echter veel minder wanneer het hoofdkwartier geregeld van adres kan veranderen,” wordt er opgemerkt. “Daarom zien de criminelen heel wat mogelijkheden in diensten zoals Airbnb. Dankzij deze online platformen wordt het immers mogelijk om voor een beperkte tijd een onderkomen te zoeken. Vanop deze adressen worden de netwerken van drugsrunners – vaak jonge tieners – gestuurd.” Telkens op de straat een bepaalde omzet is gerealiseerd, worden ook de inkomsten naar het tijdelijke hoofdkwartier gebracht. Nadat de huurperiode – meestal slechts enkele dagen – is afgelopen, wordt het tijdelijke hoofdkwartier opgedoekt en overgeheveld naar een nieuw adres. Niet alleen diensten zoals Airbnb worden door de drugsbendes gebruikt om een tijdelijke hoofdkwartier op te zetten. Er wordt ook gewag gemaakt van gemeubelde flats, vakantiewoningen en budgethotels. Steeds echter wordt uitgekeken naar locaties die tijdelijk kunnen worden gebruikt en die snel kunnen worden verlaten. Op die manier wordt onder meer vermeden dat de politie door een opvallende trafiek bezoekers tegen de gebruikte adressen verdenkingen zou beginnen te koesteren. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20