Draait de groeivertraging in de EU uit op een heuse recessie?

De Europese Unie moet ermee rekening houden dat een vertraging van de economische groei uiteindelijk in een echte recessie zou kunnen uitmonden. Dat staat in een opiniebijdrage van de redactie van de Britse zakenkrant Financial Times. Gewaarschuwd wordt dat deze problemen een belangrijke invloed zouden kunnen hebben op Europese verkiezingen die in mei dit jaar op de agenda staan.

“De wereld wordt geconfronteerd met diverse economische knelpunten,” aldus de Financial Times. “Tekenen van problemen in China en de Verenigde Staten gaan gepaard met toenemende aanwijzingen van zwakte in de eurozone, die zich ook slechts relatief langzaam van de wereldwijde financiële crisis heeft hersteld.”

Radicaal-populisme

“Na een periode van vijf jaar relatieve bloei leek de eurozone de voorbije zomer in enige turbulentie terecht te komen, maar recenter moet worden vastgesteld dat hieruit een langdurige neergang lijkt te zullen volgen,” betoogt de Britse zakenkrant. “Die evolutie zou bijzonder slecht nieuws kunnen zijn voor de Europese gematigde politieke partijen.”

“Europese parlementsverkiezingen bieden aan radicaal-populistische bewegingen dit jaar de opportuniteit om stemmen uit het politieke centrum te bemachtigen. Indien die radicale partijen kunnen aanvoeren dat de traditionele economie van het Europese er niet in geslaagd is om economische groei te genereren en de ongelijkheid te verminderen, dreigen zij de nodige munitie in handen te krijgen om een oproep te lanceren naar ontevreden kiezers die klaar staan om de status-quo te verwerpen.”

“Rapporten wijzen erop dat de eurozone het jaar met een bijzonder zwakke groei is geëindigd,” benadrukt de krant. “Ongetwijfeld hebben de protestacties van de Gilets Jaunes in Frankrijk een negatieve impact gehad op de economische prestaties, maar het zou verkeerd zijn om de problemen aan dergelijke tijdelijke factoren toe schrijven.”

“Ook Duitsland, de voorbije jaren een van de meest betrouwbare groeimotoren van de eurozone, kwam de voorbije zomer in economische turbulentie terecht. Die problemen werden oorspronkelijk aan eenmalige gebeurtenissen toegeschreven – zoals nieuwe emissievoorschriften die de autosector onder druk zetten – maar werden uiteindelijk steeds fundamenteler.”

“Recente gegevens tonen dat de Duitse industriële productie een sterke achteruitgang kent en zowel export als import met een inkrimping worden geconfronteerd,” werpt de Financial Times op. “Uiteraard moet rekening gehouden worden met de impact van de spanningen rond de wereldhandel, maar de economische zwakte kent een breder karakter.”

“Er moet zelfs rekening mee worden gehouden dat Duitsland tijdens de tweede helft van vorig jaar mogelijk in een technische recessie – een periode van twee achtereenvolgende kwartalen met een inkrimping van het bruto binnenlandse product – is terecht gekomen.”

Arbeidsmarkt

“Het meest positieve nieuws voor de eurozone kan op de arbeidsmarkt worden gevonden,” zegt de Britse krant. “Door de wereldwijd dalende olieprijzen zullen de reële lonen een stijging kunnen laten optekenen, waardoor ook op een toename van de consumptie en de investeringen kan worden gerekend. Capaciteitsproblemen kunnen in sommige economieën een stimulans vormen voor kapitaaluitgaven.”

“Ook het fiscale beleid zal wellicht een matige stimulerende werking kennen, terwijl de eurozone tevens kan profiteren van een lage inflatie, waardoor consumptie wellicht geen gevaar op zware prijsstijgingen zal inhouden.”

“De verkiezingen voor het Europees Parlement in de maand mei zullen onvermijdelijk gedeeltelijk worden beschouwd als een evaluatie, waarbij zal worden geoordeeld welke baten de economie van de eurozone zijn inwoners heeft bezorgd,” concludeert de Financial Times.

“In werkelijkheid zullen de kiezers echter wellicht een groter spectrum parameters  hanteren, maar het is alvast geen goed teken dat er duidelijke twijfels over een aanhoudend herstel moeten worden geuit. De tijd dringt dan ook om nog voor de verkiezingen signalen over positieve economische ontwikkelingen uit te kunnen sturen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20