Dokter worden zonder patiënt te zien sterven onaanvaardbaar

Een diploma geneeskunde volstaat voor de Academie voor Geneeskunde niet om dokter te worden. In de opleiding zien toekomstige dokters vaak geen patiënt sterven, en dat is onaanvaardbaar. Dokters moeten weten hoe ze zich moeten gedragen in bepaalde omstandigheden bij patiënten in palliatieve zorg. Daarom wil de instelling de opleiding hervormen.Studenten geneeskunde krijgen uren les over het menselijk lichaam en studeren af met veel kennis. Maar volgens een rondvraag bij alle universiteiten in België, bleek dat ze tijdens hun opleiding en zelfs stage bijna nooit iemand zien sterven. En dat vindt de Academie voor Geneeskunde onaanvaardbaar.

Stervende patiënten

De Academie voor Geneeskunde adviseert om de opleiding toch een beetje bij te sturen. “De onderwijsmethode bestaat voornamelijk uit colleges. De directe blootstelling aan palliatieve zorg in de praktijk, bijvoorbeeld aan het bed van stervende patiënten, is uitzonderlijk en is niet structureel gegarandeerd met een minimum aantal uren voor elke student geneeskunde”, klinkt het.Tijdens de opleiding moet je wel lang genoeg stage doen, maar niet alle studenten lopen stage op palliatieve zorg. Als dat niet genoeg is, krijgen studenten zelden de kans om stervende patiënten op te volgen en te begeleiden. “Alle zorgverleners zouden de basisprincipes van de palliatieve zorg moeten leren en toepassen, bij het levenseinde, maar bij voorkeur ook vroeger in het behandelingstraject.”

Wat houdt het in?

In het advies van de Academie voor Geneeskunde zouden de nieuwe palliatieve eindtermen moeten na zes jaar studie geneeskunde kunnen bereikt worden. Ze spreken over drie niveaus, namelijk palliatieve zorgbenadering, algemene palliatieve zorg en specialisten in palliatieve zorg. Hierdoor wordt onderscheid gemaakt tussen algemene vorming en specialisatie in palliatieve zorg. 

Het is niet alleen de bedoeling om te leren hoe ze een behandeling moeten aanleren, maar ook hoe ze moeten communiceren met de patiënt en familie. Ze moeten leren praten over de dood, het sterven en eventuele opties voor terminale zorg. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20