Dit gebeurt in de eerste 24 uur na een no-deal Brexit

Indien er tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie geen overeenkomst rond de brexit kan worden gevonden, zullen de nadelige consequenties voor de Britse bevolking en economie snel duidelijk worden. Dat zegt het Britse magazine The Week. De risico’s zijn reëel, want het lijkt er steeds meer op dat de brexit eind maart volgend jaar zonder een akkoord zal worden doorgevoerd.

Onder meer het transport zal volgens experts hard worden geraakt. “In het ergste geval zouden vluchten tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie aan de grond kunnen worden gehouden,” wordt er opgemerkt. “Britse luchtvaartmaatschappijen zouden immers van de individuele Europese landen een toestemming moeten krijgen om op hun luchthavens te landen.”

“Britse luchtvaartmaatschappijen zouden bovendien het recht op de organisatie van vluchten tussen steden in de Europese Unie verliezen. Dit zou een einde kunnen maken aan een aantal lucratieve routes die Britse luchtvaartmaatschappijen zoals EasyJet op dit ogenblik kunnen aanbieden, tenzij ze zelf al hun voorzorgen hebben genomen en op een continent een basis hebben geopend.”

Vrachtwagens

Op de Britse wegen zouden de gevolgen van een brexit-scenario zonder overeenkomst nog zwaarder kunnen zijn. “Nieuwe douanecontroles zouden op de wegen van Kent tot tienduizend vrachtwagens kunnen blokkeren,” aldus de experts.

“Bovendien zouden Britse automobilisten mogelijk met een extra betaling van 5,5 pond moeten rekening houden om Europa binnen te komen. Britse chauffeurs hebben momenteel alleen hun Brits rijbewijs nodig om in de Europese Unie te mogen rijden. Zonder een brexit-akkoord zouden zij echter voortaan mogelijk ook een internationaal rijbewijs moeten kunnen voorleggen.”

Ook de Britse handel zou met problemen te maken kunnen krijgen. “Hoewel Groot-Brittannië niet langer gebonden zou zijn door regels van de Europese Unie, zou men wel geconfronteerd kunnen worden met internationale heffingen,” wordt er betoogd. “Voor Britse consumenten betekent dit potentiële prijsstijgingen in winkels en supermarkten, aangezien de Britse bedrijven heffingen zullen moeten betalen voor goederen die uit de Europese Unie worden ingevoerd.”

“Consumenten die online goederen van Europese bedrijven kopen, kunnen ook hun recht verliezen om bij problemen actie te ondernemen, aangezien de Britse rechtbanken niet langer zouden kunnen worden ingezet om bij de Europese handelaars verhaal te halen.”

Roaming

Zelfs de Britse gezondheidszorg zou kunnen worden getroffen. “Zonder nationale planning en coördinatie problemen met de bevoorrading van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zouden kunnen ontstaan,” menen specialisten.

“Op dit moment kunnen Britse bedrijven chemicaliën voor de geneeskunde zonder licentie aankopen, maar door de scheiding zou daarvoor in de toekomst mogelijk extra moeten worden betaald. Heffingen zouden bovendien ook de kosten van dagelijkse en voorschriftvrije geneesmiddelen, onder meer tegen verkoudheid of griep, kunnen doen stijgen.”

Maar ook in het buitenland zouden Britten in de problemen kunnen komen. “In een communiqué stelt de Europese Commissie dat zonder een akkoord het voor Britten mogelijk niet meer mogelijk zal blijven om in een lidstaat van de Europese Unie te wonen en te werken,” waarschuwt The Week.

“De Europese Commissie roept zijn leden wel op vriendelijk te zijn voor hun Britse residenten. Gevraagd wordt dat maatregelen worden genomen zodat alle Britse staatsburgers ook na maart volgend jaar als legale residenten zouden worden beschouwd en dat bij de verstrekking van de verblijfsdocumenten een pragmatische aanpak zou worden gevolgd.”

“Professionals die in de Europese Unie werken, zouden echter ook kunnen vaststellen dat hun kwalificaties niet langer worden erkend, waardoor ze hun werk niet langer zouden kunnen uitoefenen,” wordt er nog opgemerkt. “Zelfs Britse onderdanen die slechts een bezoek aan het Europese continent brengen, zouden het risico kunnen lopen bij het gebruik van hun mobiele telefoon roaming-tarieven te moeten betalen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20