Digitale genderkloof presenteert ontwikkelingslanden met een dure rekening

Door de onvoldoende toegang tot het internet die aan vrouwen wordt geboden, hebben arme landen het voorbije decennium al een verlies van 1 biljoen dollar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van de World Wide Web Foundation en de Alliance for Affordable Internet (A4AI), gebaseerd op een analyse van tweeëndertig landen met lagere of middelmatige inkomens, waar de genderkloof vaak het grootst is.

Indien de overheden geen actie ondernemen, dreigt die schade tegen het midden van dit decennium volgens de onderzoekers met nog eens met 500 miljard dollar op te lopen. 

Digitale genderkloof

Vorig jaar verloren de betrokken landen – waaronder India, Egypte en Nigeria – volgens het rapport ongeveer 126 miljard dollar aan bruto binnenlands product omdat vrouwen niet konden bijdragen aan de digitale economie.

Het rapport voegt eraan toe dat de digitale genderkloof – het verschil tussen het aantal vrouwen en mannen dat toegang heeft tot internet – alleen al 24 miljard dollar kostte aan gederfde belastinginkomsten. Die hadden anders geïnvesteerd kunnen worden in gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting.

“We zullen geen gendergelijkheid bereiken totdat we deze digitale kloof hebben weggewerkt die zoveel vrouwen offline houdt, en daardoor weghoudt van de opportuniteiten die door het internet worden geboden”, benadrukt Phumzile Mlambo-Ngcuka, voormalig directrice van UN Women en oprichtster van de Umlambo Foundation, in een commentaar op de studie.

In de betrokken landen bleek een derde van de vrouwelijke populatie aangesloten op het internet, vergeleken met bijna de helft van de mannen. “De digitale genderkloof is over een periode van tien jaar bovendien nauwelijks verbeterd”, wordt in het rapport aangevoerd.

“In het begin van het voorbije decennium bleek die kloof 30,9 procent te bedragen. Vandaag blijft het verschil nog steeds 30,4 procent. Dat is amper een half procentpunt verbetering op tien jaar tijd. Wereldwijd hebben mannen 21 procent meer kans om online te zijn dan vrouwen, maar in de armste landen loopt die kloof op tot 52 procent.”

Barrières

“Verschillende barrières beletten dat vrouwen en meisjes gemakkelijk toegang krijgen tot het internet”, voeren de onderzoekers aan. “Onder meer worden ze vaak geconfronteerd met onbetaalbare apparaten en tarieven. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met sociale normen die vrouwen en meisjes ontmoedigen om online te zijn.”

“Maar er is ook angst op het gebied van privacy, veiligheid en beveiliging. Tenslotte is er ook sprake van geldgebrek. Vrouwen verdienen ongeveer slechts 77 procent van de vergoedingen die mannen ontvangen.”

“Bovendien hebben weinig regeringen een specifiek beleid geïmplementeerd om vrouwen gemakkelijker toegang tot internet te geven”, stipt het rapport aan. Volgens de onderzoekers had meer dan 40 procent van de landen geen gericht beleid of programma ontwikkeld om de toegang van vrouwen tot internet uit te breiden.

“Nu internet een krachtiger middel wordt voor het mobiliseren van het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeenschap, betekent een gebrek aan toegang voor bepaalde bevolkingsgroepen dat we het potentieel van de bevolking niet maximaal benutten”, benadrukte Catherine Adeya, onderzoeksdirectrice bij de World Wide Web Foundation.

Digitale uitsluiting van vrouwen beperkt volgens de onderzoekers niet alleen de kansen voor vrouwen en meisjes, maar heeft ook bredere maatschappelijke en economische gevolgen die iedereen aangaan.

“Wanneer honderden miljoenen vrouwen minder gebruik kunnen maken van het online medium, mist de wereld belangrijke sociale, culturele en economische bijdragen die deze groep zou kunnen aanbrengen”, wordt in het rapport opgemerkt.

“Investeringen in een meer inclusieve digitale toekomst geeft leiders een uitgelezen kans om de economische groei te bevorderen en tegelijkertijd gezondere samenlevingen te creëren door ongelijkheden in het onderwijs en carrièrekansen aan te pakken”, merkte ook Boutheina Guermazi, directeur digitale ontwikkeling bij de Wereldbank, op.

“Voor regeringen die een veerkrachtige economie willen opbouwen als onderdeel van hun herstelplannen na de coronacrisis, zou het dichten van de digitale genderkloof een van de topprioriteiten moeten zijn.”

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20