Tech-depressie: Slimme stad zal zorgen voor 100 jaar eenzaamheid

De intelligente stad zal ervoor zorgen dat steeds meer taken kunnen worden uitgevoerd zonder in contact met een andere persoon te moeten treden.

Daardoor dreigt de sociale interactie van het individu echter nog verder te worden afgebouwd, waardoor volgens een aantal waarnemers uiteindelijk voor een situatie van structurele en massale eenzaamheid moet worden gevreesd. Dat probleem dreigt uiteindelijk tot een internationale epidemie te zullen uitgroeien, want volgens ramingen zal tegen het midden van deze eeuw meer dan 66 procent van de totale wereldbevolking in een intelligente stad, waar alles digitaal geconnecteerd zal zijn, wonen. “Op dit ogenblik beschikken sommige gezinnen al over intelligente thermometers, koelkasten of rookdetectoren,” wordt er opgemerkt. “In de toekomst zullen er intelligente ziekenhuizen, boerderijen en autostrades worden gebouwd. Bovendien kan worden verwacht dat al die intelligente concepten met elkaar zullen kunnen communiceren.”

Efficiëntie

“Geconnecteerde apparaten zullen voor een bijzondere brede waaier van toepassingen – zoals controles op de luchtkwaliteit, de verkeerscongestie of het energieverbruik – worden ingeschakeld. Deze geconnecteerde intelligente steden zullen een grote efficiëntie laten blijken, maar er dreigen toch een aantal negatieve consequenties.” “Er wordt al langer gewaarschuwd dat de technologie een belangrijke impact zal hebben op de arbeidsmarkt, waarbij machines de taken en tewerkstelling van werknemers zullen overnemen,” wordt er betoogd. “Maar ook buiten de werkomgeving moeten belangrijke veranderingen worden verwacht.” “Automatisering leidt immers ook tot onder meer een intensiever gebruik van selfservices en besteldiensten, waardoor contact met andere personen steeds minder noodzakelijk wordt, terwijl ook entertainment steeds meer digitaal wordt georganiseerd en geregeld.” “Die trend zal nog worden versterkt door inspanningen van de technologiesector, die ernaar streeft om aan zijn robots steeds meer menselijke eigenschappen mee te geven. Daardoor kan bij de mens de nood aan contact met soortgenoten uiteindelijk nog verder worden ingeperkt.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20