32 weken vaderschapsverlof? Vooral goed nieuws voor vrouwen

De Deense overheid wil dat mannen meer ouderschapsverlof opnemen. Gemiddeld blijken mannelijke werknemers in Denemarken gedurende hun hele leven immers amper dertig dagen vakantie te nemen om voor hun pasgeboren kinderen te zorgen.

Bij Deense vrouwen loopt die periode echter op tot ongeveer driehonderd dagen. De Deense regering heeft nu een nationale campagne gelanceerd waarbij mannen worden opgeroepen meer ouderschapsverlof op te nemen. De actie wordt gesteund door het patronaat, de vakbonden en een tiental grote ondernemingen. Een mannelijke werknemer bouwt in Denemarken gemiddeld een carrière van bijna vijfhonderd arbeidsweken uit. Slechts vier weken worden daarentegen besteed aan het ouderschapsverlof.

Verdeling

Deense werknemers hebben recht op een totaal van tweeënvijftig weken ouderschapsverlof. De moeder krijgt in totaal achttien weken vrijaf, waarvan vier weken voor de geboorte van de het kind. Na de geboorte heeft ook de vader recht op twee weken verlof. Vervolgens kunnen nog eens tweeëndertig weken tussen de partners worden verdeeld. Mannen lijken van die mogelijkheid slechts in beperkte mate gebruik te maken. “Het probleem lijkt echter vaak ook bij de moeder gezocht te moeten worden,” getuigt Claus Rasmussen, personeelsdirecteur bij juwelenproducent Pandora. “Vastgesteld moet immers worden dat de Deense moeders weinig bereid zijn om die verlofperiode met hun partners te delen. Daardoor zouden de vrouwen immers zelf sneller opnieuw aan het werk moeten.” [youtube https://www.youtube.com/watch?v=RWSjYkJnnns] Karen Elleman, Deens minister voor gelijke kansen, zegt dat er nood is aan een cultuurverandering. Het huidige systeem is volgens haar immers vooral ongunstig voor de vrouwelijke carrière. Een jaar afwezigheid heeft volgens Elleman een negatieve impact op de carrière en het salaris. “Wanneer de vaders 10 procent van het ouderschapsverlof voor hun rekening zouden nemen, kan al een positief effect op de situatie van de vrouwen worden ervaren,” betoogt minister Elleman. In Denemarken bestaat er tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers een gemiddelde loonkloof van 14 procent. Sommige partijen pleiten dan ook om zich te inspireren op het Zweedse systeem. Daar moeten zowel vader als moeder na de geboorte van een kind drie maanden vrijaf opnemen. De volgende zeven maanden kunnen door de koppels onder elkaar worden verdeeld. Elleman zegt zich echter niet te kunnen vinden in een opgelegd verlof. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20