In de VS neemt een rechter van het Hooggerechtshof ontslag en dat heeft enorme gevolgen voor het land

In de Verenigde Staten heeft Justice Anthony Kennedy, een van de 9 leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof of de Supreme Court, zijn ontslag ingediend. Kennedy is de 80 voorbij, heeft meer dan 30 jaar de Supreme Court gediend en vindt het welletjes. De gevolgen van Kennedy’s ontslag zijn enorm.

De invloed die deze rechters op de Amerikaanse maatschappij hebben kan niet worden onderschat, want ze nemen de finale beslissing in zowat alle hete hangijzers, gaande van wapencontrole over euthanasie tot abortus, de sociale zekerheid of het homohuwelijk. 

Geen presidentiële beslissing is belangrijker dan de benoeming van een opperrechter

De benoeming van opperrechters is een van belangrijkste beslissingen die een president in zijn ambtstermijn maakt. De gevolgen strekken veel verder dan de ambtstermijn van een president en kunnen gehele generaties beïnvloeden, want de leden van het Hooggerechtshof worden voor het leven benoemd.  Rechters hebben dan ook de neiging in het Hooggerechtshof te blijven zetelen tot een president van hun strekking aan de macht is alvorens er mee op te houden. 

Trump mag nu dus – amper 17 maanden na zijn aantreden – al zijn tweede rechter aanduiden. De meeste presidenten raken niet verder dan twee benoemingen en dat dan nog meestal over de periode van twee ambtstermijnen.

Trump benoemde kort na zijn aantreden Neil Gorsuch, die de in 2016 overleden Antonin Scalia verving. Met die benoeming was de verhouding tussen Republikeinen en Democraten die in het Hooggerechtshof zetelen 5 tegen 4 geworden. Kennedy werd als een conservatief rechter beschouwd, maar had zich in maatschappelijke kwesties vaak eerder progressief opgesteld. Trump krijgt nu dus de kans om nog een conservatief gezinde rechter aan te duiden.

Democraten zijn in paniek

In het Democratische kamp heerst gewoonweg paniek. 

Door opnieuw voor een conservatief te kiezen zal Trump zijn stempel drukken op de richting die de Amerikaanse maatschappij de volgende decennia uitgaat.

De kans bestaat zelfs dat Trump nog voor het einde van zijn eerste termijn een derde rechter mag aanduiden. Want opperrechter Ruth Bader Ginsburg is 85, haar collega Stephen Breyer 79.

Op CNN vatte chief legal analyst Jeffrey Toobin de nieuwe situatie als volgt samen: “Abortus zal in een groot deel van de VS binnen de 18 maanden illegaal zijn… Roe v. Wade is gedoemd.” (Het Hof oordeelde in 1973 dat het ‘recht op abortus’ besloten lag in het grondwettelijke ‘recht op privacy’)

De progressieve New York Daily News laat er op zijn voorpagina geen twijfel over bestaan: “We are F*#%’D”.

Ook de progressieve talkshowhost Chris Matthews luidt de alarmbel:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20