De tikkende tijdbom onder de Chinese droom van Xi Jinping

Er tikt een tijdbom onder de dromen van Xi Jinping om China dominant in de wereld te maken. De bevolking van China groeit in het langzaamste tempo in decennia, met een flinke afname in het aantal geboorten en een verouderende beroepsbevolking. China staat daarom voor een unieke demografische uitdaging die de meest urgente en ernstige ter wereld is. Want hoewel ook de rest van de ontwikkelde wereld vergrijst, is er één groot verschil: het land wordt oud zonder eerst rijk te zijn geworden.

Cijfers voor een volkstelling die vorig jaar werd gehouden en dinsdag werd vrijgegeven, tonen dat er 1,41 miljard mensen wonen in China, ongeveer 72 miljoen meer dan bij de telling in 2010. Het gaat om de kleinste toename sinds de Communistische Partij haar eerste volkstelling hield in 1953.

Volgens Ning Jizhe, het hoofd van het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek, werden vorig jaar slechts 12 miljoen baby’s in China geboren, het vierde jaar op rij dat het aantal geboorten in het land afneemt. Het is ook het laagste officiële aantal geboorten sinds 1961, toen een wijdverbreide hongersnood veroorzaakt door het beleid van de Communistische Partij miljoenen mensen het leven kostte en er slechts 11,8 miljoen baby’s werden geboren.

De cijfers laten zien dat China wordt geconfronteerd met een demografische crisis die de groei van de op een na grootste economie ter wereld zou kunnen belemmeren. China kampt met vergrijzingsgerelateerde uitdagingen die vergelijkbaar zijn met die van ontwikkelde landen, maar de huishoudens leven gemiddeld van veel lagere inkomens dan in bijvoorbeeld Europa. Met andere woorden, het land wordt oud zonder eerst rijk te zijn geworden.

Geen gemakkelijke oplossingen

China’s bevolkingsproblematiek zou Xi Jinping, de hoogste leider van het land, kunnen dwingen rekening te houden met de tekortkomingen van het gezinsplanningsbeleid van de heersende Communistische Partij. Een beleid dat decennialang een van de grootste bronnen van publieke onvrede in het land was. Als de huidige trend onverminderd doorzet, riskeert dat de ‘Chinese droom’ van Xi te compliceren.

Het nieuwe bevolkingsaantal zet het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage op 0,53 procent over het afgelopen decennium, een daling van 0,57 procent tegenover de periode tussen 2000 en 2010. China zit daarmee op koers om de komende jaren te worden overtroffen door India als ’s werelds meest bevolkte natie.

Demografen zeggen dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn. Een groeiend cohort van goed opgeleide Chinese vrouwen stelt huwelijken uit, die sinds 2014 zijn afgenomen. China is niet bereid op immigratie te vertrouwen om zijn bevolking te stimuleren. Het aantal echtscheidingen is sinds 2003 constant gestegen. En veel millennials worden afgeschrikt door de kosten van het opvoeden van kinderen.

De schuld van het éénkindbeleid

De resultaten van de volkstelling laten ook zien dat de bevolking snel vergrijst. 65-plussers vormen nu 13,5 procent van de bevolking, tegen 8,9 procent in 2010. Toen het jonger was, was die bevolking een van de grootste troeven van China. Decennialang vertrouwde China op een eindeloze stroom jonge arbeiders die bereid waren voor lage lonen te zwoegen om de economische groei te stimuleren. Tegenwoordig stijgen de arbeidskosten, onder meer door een tekort aan arbeidskrachten. Fabriekseigenaren in de zuidelijke stad Guangzhou staan ​​in de rij op straat en vragen werknemers om voor hen te kiezen. Sommige bedrijven zijn overgestapt op robots omdat ze niet genoeg werknemers kunnen vinden.

Terwijl de meeste ontwikkelde landen in het Westen en Azië ook vergrijzen, zijn de demografische problemen van China grotendeels aan zichzelf te wijten. China legde in 1980 een eenkindbeleid op om de bevolkingsgroei af te remmen. Lokale ambtenaren dwongen het af met soms draconische maatregelen. Het kan volgens de regering 400 miljoen geboorten hebben voorkomen, maar het heeft ook het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd doen krimpen.

Naarmate de bevolking ouder wordt, zal dit een enorme druk uitoefenen op de ziekenhuizen en het ondergefinancierde pensioenstelsel van het land. China blijft ook worstelen met een enorm overschot aan alleenstaande mannen. Dat heeft al tot problemen geleid zoals de bruidssmokkel, een onbedoeld gevolg van de regels voor gezinsplanning.

Al deze trends blijken moeilijk te keren. Drie decennia na de invoering van het éénkindbeleid zijn de opvattingen over gezinsgrootte in het land veranderd: veel Chinezen geven nu effectief de voorkeur aan slechts één kind.

Sterke economische groei wordt moeilijker

De recentste volkstelling zou beleidsmakers ertoe kunnen aanzetten om de beperkingen op gezinsplanning verder te versoepelen, die sinds 2016 al werden aangepast om paren twee kinderen te laten krijgen. Veel lokale overheden staan ​​nu zelfs al toe dat gezinnen drie of meer kinderen krijgen zonder dat ze boetes moeten betalen.

In de komende decennia staat Peking bovendien voor de moeilijke taak om een ​​sterke economische groei te handhaven – en wereldwijd concurrerend te blijven – naarmate het arbeidsaanbod kleiner wordt. De Chinese economie zal in de voorzienbare toekomst die van de VS als grootste economie niet inhalen, geloven experts nu, en de belangrijkste reden daarvoor zijn demografische verschillen.

China vergrijst ook veel sneller dan de meeste landen, aan een tempo dat de magere investeringen van de regering in gezondheidszorg en sociale diensten voor een oudere bevolking snel overtreft. Een centrale uitdaging voor Peking is hoe de jongere generatie van het land kan helpen bij de zorg voor het groeiende aantal gepensioneerden. Mensen onder de 14 jaar vormden 18 procent van de bevolking, slechts een kleine stijging ten opzichte van 17 procent 10 jaar geleden.

Pensioenleeftijd moet omhoog, maar …

De regering wil de pensioenleeftijd verhogen, een van de laagste ter wereld: 60 jaar voor mannen en 50 jaar voor de meeste vrouwen, om de druk op het ondergefinancierde pensioenstelsel te verlichten. Volgens onderzoek in opdracht van de Communistische partij dreigt China’s belangrijkste staatspensioenfonds, dat afhankelijk is van belastinginkomsten van zijn personeel, tegen 2036 zonder geld te zitten als het beleid ongewijzigd blijft.

Maar mensen langer laten werken, creëert zijn eigen problemen. En er is wijdverbreid verzet tegen het uitstellen van de pensionering. Veel jonge Chinese volwassenen zijn bang dat een dergelijke stap het voor hen moeilijker zou maken om een ​​baan te vinden, en mensen met kinderen zijn bang dat ze niet op hun ouders kunnen vertrouwen voor de kinderopvang als ze niet met pensioen kunnen gaan. Sommige oudere volwassenen maken zich zorgen dat het voor hen moeilijk zou zijn om een ​​baan te vinden of vast te houden in een samenleving waar jongere werknemers vaak de voorkeur hebben.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20