De drie grote opstekers voor de fossiele brandstofindustrie op COP26

Om de klimaattop in Glasgow als een succes te beschouwen, moest een belangrijk resultaat zijn dat er beslissingen zouden vallen die ervoor moesten zorgen dat het grootste deel van de fossiele brandstofreserves in de wereld in de grond moet blijven. De top heeft die ambitie niet waargemaakt omdat er nog steeds te veel mazen in het net zijn voor de fossiele brandstofindustrie om te exploiteren.

Zoals recent onderzoek suggereert, moeten 89 procent van de kolen- en 59 procent van de gasreserves in de grond blijven om zelfs maar 50 procent kans te hebben dat de wereldwijde temperatuurstijging deze eeuw onder de cruciale limiet van 1,5 blijft. COP26 heeft die ambitie niet waargemaakt.

Er zijn enkele veelbelovende voorstellen gedaan, waaronder de belofte om de methaanemissies te verminderen. Een aantal landen kondigden verhoogde reductiedoelstellingen af. Er was een deal over ontbossing. En er was het engagement voor het beëindigen van een aantal buitenlandse financieringen van fossiele brandstoffen. Gisteren hebben 13 landen een nieuwe alliantie gelanceerd om de gas- en olieproductie binnen hun grenzen te beëindigen, onder leiding van Denemarken en Costa Rica.

Maar de meeste voorstellen hebben te lijden van een gebrek aan ambitie of een gebrek aan deelname van belangrijke landen. Neem de belofte om de methaanemissies te verminderen. Enkele van de grootste uitstoters van methaan, zoals Rusland, China en Australië, hebben zich daar niet bij aangesloten. Evenzo stelt het plan om steenkool uit te faseren sommige ondertekenaars, zoals Indonesië, in staat kolengestookte elektriciteitscentrales te blijven bouwen.

Waar deze voorstellen en het hele COP-proces last van hebben, is het onvermogen om het feit aan te pakken dat als we de ergste klimaatverandering willen vermijden, we gewoon geen fossiele brandstoffen kunnen blijven winnen. De grootste groep vertegenwoordigers op COP26 kwam uit de fossiele brandstofindustrie. En één van de opvallende en verontrustende kenmerken van de aanpak van klimaatverandering door de overheid is de impact van fossiele brandstofbedrijven op de besluitvorming. Het is moeilijk om andere zaken te bedenken (roken, vredesonderhandelingen) waarbij we dit soort invloed tolereren.

Terwijl nationale regeringen en hun onderhandelaars bereid blijven te luisteren naar de belangen van lobbyisten voor fossiele brandstoffen, zal het COP-proces vol mazen blijven zitten die het bereiken van echte doelen zullen doen ontsporen.

Op COP26 waren er daardoor drie grote opstekers voor de fossiele brandstofsector:

1. Subsidies en financiën

Er is veel gesproken over de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), een wereldwijde coalitie van financiële instellingen die tot doel heeft het koolstofarm maken van de economie te versnellen.

Maar veel van die inspanningen zullen worden ondermijnd terwijl regeringen doorgaan met het subsidiëren van de fossiele brandstofindustrie. Met subsidies voor fossiele brandstoffen die wereldwijd elke minuut 10 miljoen euro bedragen, is GFANZ onvoldoende om de uitstoot te stoppen, omdat het subsidiëren van de productie- en verkoopkosten van fossiele brandstoffen de industrie haalbaar blijft maken.

Bovendien is GFANZ vrijwillig, niet bindend. Het omvat trouwens ook banken die de jongste tijd nog voor meer dan 500 miljard euro aan financiering voor fossiele brandstoffen hebben verstrekt aan enkele van ’s werelds grootste vervuilers.

2. Geen verbod op nieuwe exploitatie

Ondanks het overweldigende bewijs dat de meeste fossiele brandstoffen in de wereld in de grond moeten blijven, keuren regeringen nog steeds nieuwe projecten goed. De Britse regering heeft 40 projecten voor fossiele brandstoffen in de pijplijn, ondanks dat ze gastheer is van COP26.

Ook Australië blijft nieuwe gas- en kolenontwikkelingen goedkeuren. De NSW-regering heeft sinds 2018 acht nieuwe projecten goedgekeurd, ondanks het doel van de staat om de uitstoot tegen 2030 met 50 procent te verminderen.

Totdat toekomstige klimaatonderhandelingen een verbod op nieuwe fossiele brandstofprojecten uitvaardigen en instemmen met een duidelijke en snelle afschaffing van de huidige productieniveaus, zal de fossiele brandstofindustrie blijven bloeien.

3. Business as usual met compensatie

Een andere meevaller voor de fossiele brandstofindustrie is hoe ze haar enorme productieniveaus mag voortzetten, omdat ze zich ertoe heeft verplicht (in sommige gevallen) haar activiteiten groener te maken.

Maatregelen zoals het afvangen en opslaan en compenseren van koolstof zijn door sommige regeringen aangeprezen als oplossingen om de uitstoot van de industrie te verminderen. Maar dit zijn geen echte oplossingen als ze de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen gewoon op een gevaarlijk niveau laten voortduren.

Hoewel compensatie een rol zal moeten spelen bij het verminderen van emissies in sommige moeilijk te verminderen sectoren zoals de luchtvaart en de landbouw, is het geen vervanging voor echte bezuinigingen op het gebruik van fossiele brandstoffen en wekt het op misleidende wijze de indruk dat fossiele brandstofbedrijven groen worden.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20