‘De dag komt dat de overheid zal weten waar u een koffie heeft gedronken’

Er komt een dag dat men zelfs geen kop koffie meer zal kunnen bestellen zonder te worden geregistreerd. Dat heeft de Amerikaanse investeerder en ondernemer Jim Rogers gezegd.

Om de bevolking te kunnen controleren, zullen regeringen volgens hem steeds meer de bestedingen van de consument proberen op te volgen. Jim Rogers vergaarde vooral bekendheid door het Quantum Funds dat hij in de jaren zeventig van de voorbije eeuw samen met Georges Soros oprichtte. “De overheden denken in de eerste plaats aan zichzelf, een strategie die al honderden jaren worden toegepast,” benadrukt Jim Rogers, onder meer verwijzend naar ingrepen van de autoriteiten in India en Frankrijk om de cash betalingen boven bepaalde grenzen te verbieden.

Vrijheden

“Ook in een aantal Amerikaanse staten zijn is het gebruik van fysiek geld al aan limieten onderworpen,” zegt de investeerder. “Wanneer men iedereen tot digitale betalingen kan verplichten, wordt het ook mogelijk om de consumptiepatronen te kennen en analyseren.” “Dat maakt het ook mogelijk om de bevolking te controleren, al zullen de autoriteiten beweren de maatregelen in het belang van de bevolking te willen introduceren.” “De mens zal daardoor in de toekomst met een heel andere wereld worden geconfronteerd,” betoogt Jim Rogers. “Daarbij zal men wellicht moeten vaststellen het individu niet meer over dezelfde vrijheden kan beschikken, ook al moet op dit ogenblik zelfs al van een duidelijke inkrimping van de persoonlijke rechten gewag worden gemaakt.” Hij verwijst ook naar een voorstel van de Europese Commissie om cash betalingen sterker te reglementeren. Cash transacties worden immers gebruikt om terroristische activiteiten te financieren. In die context werd het volgens hem ook mogelijk om de mogelijkheden van beperkingen op betalingen met fysiek geld te verkennen. (mah)  

Meer