De Croo I krijgt het vertrouwen van de Kamer

Alexander De Croo, Sophie Wilmes – Foto: pool / lebrun / Isopix

De regering De Croo I heeft zaterdagmiddag het vertrouwen gekregen van De Kamer, met 87 stemmen voor, 54 stemmen tegen en 7 onthoudingen. Parlementsleden van de Franstalige partijen cdH en DéFi onthielden zich.

Beide oppositiepartijen schreven de nieuwe regering dus niet onmiddellijk af. ‘Het is belangrijk dat we eindelijk een regering hebben, daarom zullen wij ons onthouden’, zei Catherine Fonck van cdH vanop het spreekgestoelte. ‘Wij geven u het voordeel van de twijfel.’

DéFI zette De Croo I niet voor het blok, maar was iets minder enthousiast: ‘Wij zullen ons onthouden, omdat er inderdaad duidelijke sociale vooruitgangen zijn en een staatshervorming die gebaseerd zal zijn op rationele argumenten en niet enkel op identiteit’, zei volksvertegenwoordiger Sophie Rohonyi. ‘Maar tegelijkertijd zijn er te veel onduidelijkheden en onzekerheden.’

Tegenstemmers

De fractieleiders van alle andere oppositiepartijen maakten van hun stemverklaring gebruik om hun gal te spuwen over de 7 Vivaldi-partijen. Peter De Roover van N-VA insinueerde dat de ministers van De Croo I slechts handpoppen zijn van de premier: ‘In 2014 verstopten de regeringsleden, ook de nieuwelingen, zich niet achter de rug van de premier. Als we het hebben over nieuwe politieke cultuur is dit een heel slechte start geweest’, liet hij optekenen.

Raoul Hedebouw stelde het voorgestelde minimumpensioen van de nieuwe regering in vraag. Volgens zijn berekeningen zou het voorstel uit het regeerakkoord slechts een verhoging van 5 procent over vijf jaar inhouden. ‘Stop met ons te vertellen over een verhaal dat ons allemaal bindt als je geen sociale rechtvaardigheid brengt’, besloot hij. 

Barbara Pas van het Vlaams Belang trok de democratische legitimiteit van de coalitie in twijfel: ‘Er werd niet naar de kiezer geluisterd. Hierna is het met België finito en dan kunnen wij eindelijk met Vlaanderen en Wallonië vooruit.’

Met deze stemming wordt een reeks debatten van drie dagen van afgesloten die uitzonderlijk in het Europees Parlement werden gevoerd. Zo konden alle 150 volksvertegenwoordigers hun stem uitbrengen met inachtneming van de sociale afstand.