De Belgische schuld glijdt terug naar de vorige eeuw

Er wordt vaak gezegd dat inflatie goed is voor de schuld. Maar ons land profiteert daar nauwelijks van, want de Belgische tekorten zijn immens. Bovendien zal de schuldgraad door de hoge rente tegen 2028 exploderen tot ongeveer 120 procent. Dat is een van de conclusies van het Federaal Planbureau in zijn laatste rapport over de economische vooruitzichten.

Het begrotingstekort en de schuld

  • Uiteindelijk was 2022 niet zo’n slecht jaar: het begrotingstekort is gedaald van 5,6 procent in 2021 naar 4 procent. Economische groei, lagere kosten in verband met de gezondheidscrisis en extra inkomsten hebben de overheidsuitgaven en de kosten die gepaard gingen met de energiemaatregelen gecompenseerd.
  • Maar het tekort zal in 2023 weer oplopen tot 5,7 procent van het bbp. Dit is te wijten aan een vertraging van de groei, een stijging van de rentelasten en de kosten van de energiemaatregelen die in 2022 nog niet in rekening zijn gebracht. In 2024 zou het tekort nog steeds 5,4 procent van het bbp bedragen. Door een trage economische groei zal het tekort groot blijven, ook al zullen de energiemaatregelen tegen dan zijn afgelopen. Voorts zullen de rentevoeten nog een tijdje hoog blijven. We zijn met andere woorden heel ver verwijderd van de Europese doelstelling van een tekort van 3 procent, ook al zou die doelstelling kunnen veranderen.
  • Het overheidstekort bedraagt 70 procent op federaal niveau. Dat cijfer zou oplopen tot 90 procent in 2028, met name door de kosten van de vergrijzing. Vlaanderen zou in 2028 een begrotingsevenwicht bereiken, Wallonië zou zijn tekort verminderen, terwijl Brussel en de Franse Gemeenschap hun tekorten stabiel zouden houden.
  • De samenvatting: door de sterke groei in 2021 en de hoge inflatie in 2022 is de schuldgraad gedaald van 112 procent van het bbp in 2020 tot 105 procent in 2022. Maar vanaf 2023 zal die stijgen tot bijna 120 procent van het bbp in 2028, een niveau dat sinds 1997 niet meer is bereikt (Eurostat). In termen van schuld behoort België duidelijk tot bij de Club Med-landen.

Economische groei

  • Verwacht wordt dat de groei in 2023 ongeveer 1 procent zal bedragen, tegenover 3,1 procent in 2022. In 2024 zou de groei licht moeten versnellen tot 1,7 procent. Tussen 2025 en 2028 zal die gemiddeld gematigd blijven op 1,4 procent.

Inflatie

  • Na in 2022 te stijgen tot 9,6 procent, zal de Belgische inflatie in 2023 gemiddeld 4,5 procent en in 2024 2,9 procent moeten bedragen. Er wordt geen terugkeer naar 2 procent voor 2025 voorspeld.

Werkgelegenheid

  • We lezen gelukkig ook goed nieuws in de prognose: Na de 100.000 nieuwe banen in 2022 zouden er in de periode 2023-2028 235.900 banen bij moeten komen, waardoor de arbeidsparticipatie in 2028 op 74,4 procent uitkomt, tegenover 72,3 procent dit jaar en 70,5 procent in 2019. Dat is wel nog ver verwijderd van de doelstelling van Vivaldi, zijnde 80 procent.

(ns/nd)

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20