De belangrijkste wereldtop waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord

Terwijl 20.000 regeringsleiders, journalisten, activisten en beroemdheden van over de hele wereld zich voorbereiden om naar Glasgow af te reizen voor een cruciale klimaattop die eind deze maand begint, is vorige week een andere internationale milieubijeenkomst op hoog niveau begonnen: de 15e biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties in Kunming, China. Het probleem dat het wil aanpakken: een snelle ineenstorting van soorten en systemen die samen het leven op aarde in stand houden.

Waarom is dit belangrijk?

Als je twee gelijktijdige existentiële crises hebt, kun je er niet één kiezen om je op te concentreren - je moet beide aanpakken, hoe uitdagend dat ook is. Vergelijk het met equivalent van een lekke band en een lege batterij tegelijk in je auto. Je zit nog steeds vast als je er maar één repareert.

Er staat bij beide bijeenkomsten even veel op het spel, maar de biodiversiteitscrisis heeft veel minder aandacht gekregen. Omdat klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit met elkaar verweven zijn, met het potentieel voor zowel win-win-oplossingen als vicieuze cirkels van vernietiging, moeten ze samen worden aangepakt, zeggen wetenschappers. Maar hun mondiale toppen staan ​​los van elkaar en de een overschaduwt de ander.

Afgezien van morele redenen voor mensen om empathie te voelen voor de andere soorten op aarde, zijn er ook praktische redenen. Op het meest basale niveau zijn mensen voor hun voortbestaan immers ​​afhankelijk van de natuur. De diversiteit van alle planten en alle dieren zorgen ervoor dat de planeet functioneert. Ze zorgen ervoor dat we zuurstof in de lucht hebben, dat we vruchtbare grond hebben.

Miljoen soorten met uitsterven bedreigd

Verlies te veel spelers in een ecosysteem en het zal stoppen met werken. De gemiddelde overvloed aan inheemse soorten in de meeste grote terrestrische biomen is met ten minste 20 procent gedaald, vooral sinds 1900, volgens een belangrijk rapport over de toestand van de biodiversiteit in de wereld. Naar schatting worden een miljoen soorten met uitsterven bedreigd, zo ontdekte het.

Klimaatverandering is slechts één oorzaak van het verlies aan biodiversiteit. Voorlopig is de grootste boosdoener op het land de mens die leefgebied vernietigt door activiteiten zoals landbouw, mijnbouw en houtkap. Op zee is er overbevissing. Andere oorzaken zijn vervuiling en geïntroduceerde soorten die inheemse soorten verdrijven.

Afgelopen week kwamen milieufunctionarissen, diplomaten en andere waarnemers van over de hele wereld online bijeen, en een kleine groep kwam persoonlijk bijeen in Kunming, China, voor de 15e biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties. De Verenigde Staten zijn naast het Vaticaan het enige land ter wereld dat geen partij is bij het onderliggende verdrag, de Convention on Biological Diversity.

Geen gemakkelijke opgave

Vanwege de pandemie is de conferentie in twee delen opgesplitst. Hoewel dit virtuele deel grotendeels gaat over het opzwepen van de politieke wil, zullen landen in het voorjaar opnieuw bijeenkomen in China om een ​​reeks doelstellingen te ratificeren die gericht zijn op het aanpakken van het verlies aan biodiversiteit. Het doel zal zijn om een ​​pact voor de natuur aan te nemen dat lijkt op de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering.

Vorig jaar meldden functionarissen dat de naties van de wereld grotendeels de doelstellingen van de vorige wereldwijde overeenkomst over biodiversiteit, gemaakt in 2010, niet hebben gehaald. Het werkconcept nu bevat 21 doelen die als blauwdruk dienen voor het terugdringen van het verlies aan biodiversiteit. Veel zijn concreet en meetbaar, andere meer abstract. Geen enkele is gemakkelijk. Ze omvatten, samengevat:

  • Elk land moet een plan maken om de beste beslissingen te nemen over waar activiteiten zoals landbouw en mijnbouw moeten worden uitgevoerd opdat intacte gebieden behouden blijven.
  • Zorg ervoor dat wilde soorten duurzaam en veilig worden bejaagd en bevist.
  • Verminder landbouwafval, pesticiden en plasticvervuiling.
  • Gebruik ecosystemen om klimaatverandering te beperken door planeetverwarmende CO2 op te slaan in de natuur.
  • Verminder subsidies en andere financiële programma’s die de biodiversiteit schaden met ten minste 500 miljard euro per jaar, het geschatte bedrag dat regeringen besteden aan het ondersteunen van fossiele brandstoffen en mogelijk schadelijke landbouwpraktijken.
  • Bescherm tegen 2030 ten minste 30 procent van het land en de oceanen van de planeet.

In de aanloop naar de conferentie heeft die laatste maatregel de meeste aandacht en middelen gekregen.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20