De 5 mechanismes die volgend jaar alles duurder zullen maken

De inflatie in de EU galoppeert. Dat begint zelfs door te dringen tot in de kantoren van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. ECB-bestuurslid Isabel Schnabel wist eerder deze week te vertellen “dat het inflatierisico wel degelijk naar de opwaartse zijde overhelt”. De Franse zakenbank Natixis legt in een nota aan klanten uit dat niet minder dan 5 mechanismes volgend jaar de koopkracht van de Europeaan zullen uithollen.

Waarom is dit belangrijk?

Na maandenlang de inflatie als "een tijdelijk probleem" te hebben afgedaan, staat in de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank te lezen dat ze een verdere stijging van de inflatie verwacht en dat het langer zal duren vooraleer prijzen weer dalen dan eerder gedacht.

Dat is slecht nieuws voor de Europese consumenten die nu al te maken hebben met inflatie en schaduwinflatie en die ook volgend jaar steeds meer zullen moeten betalen voor gelijkaardige of inferieure goederen en diensten.

De koopkracht van Europese gezinnen zal dus verder afbrokkelen en wel door volgende 5 mechanismes.

1. Hogere energieprijzen, door een stijging van de CO2-prijzen en de hoge prijs van hernieuwbare energiebronnen

Hoge energieprijzen als gevolg van de overgang naar een groener energiebeleid zullen zich als volgt manifesteren:

  • Stijging van de CO2-prijs.
  • Stijging van de elektriciteitsprijzen vanwege de tijdelijke productie van hernieuwbare energie, waarvoor een grotere capaciteit en opslaginfrastructuur nodig zijn.

2. Hogere woonlasten, door een stijging van de vastgoedprijzen

De politiek van gratis geld, nu al jarenlang door de centrale banken volgehouden, resulteerde de voorbije jaren in een sterke stijging van de vastgoedprijzen. Die stijging zet zich ook in 2022 nog gewoon door, wat resulteert in hogere huurprijzen en hogere belastingen op vastgoed.

3. Hogere prijzen voor diensten met laaggeschoolde arbeid

De lonen voor beroepen met lage inkomens (lichtgrijze lijn) gaan in stijgende lijn (horeca, schoonmaakdiensten, beveiligingsdiensten, transport, logistiek,…). Die stijgingen zullen worden doorberekend aan klanten.

4. Hogere prijzen voor goederen waarvan de productie is teruggebracht uit Aziatische of andere lagelonenlanden

Een reeks Europese landen heeft de productie van geneesmiddelen en andere zaken teruggebracht uit lagelonenlanden. Op die manier wil Europa onze afhankelijkheid van die landen in tijden van crisis verminderen. Een noodzaak die de pandemie ons leerde. Het prijsverschil tussen wat in de eurozone wordt gemaakt (paarse lijn) en wat in Azië wordt geproduceerd kan moeilijk duidelijker worden uitgebeeld dan in onderstaande grafiek.

5. Hogere prijzen voor geïmporteerde producten

Europa heeft plannen om invoerrechten te gaan verhogen om op die manier te compenseren voor de schade die lagelonenlanden door hun overdreven CO2-uitstoot het milieu toebrengen. Ook is compensatie voorzien voor de lage of onbestaande sociale rechten die in die landen gebruikelijk zijn. Ook deze belasting zal rechtstreeks aan de consument worden doorgefactureerd.

Conclusie: Deze veelvuldige prijsstijgingen zullen de koopkracht, die nu al als laag wordt beschouwd, verder doen afnemen, waardoor het probleem van de koopkracht van de huishoudens weer op de politieke agenda zal komen te staan.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20