Corona raakt 3 op de 10 Belgische gezinnen financieel

De coronacrisis heeft 3 op de 10 Belgische gezinnen in de portefeuille geraakt. Al valt de schade in België nog mee, vergeleken met de rest van Europa. Dat blijkt uit het European Consumer Payment Report van financieel dienstverlener Intrum.

In Europa heeft 40 procent van de gezinnen met een laag inkomen een deel daarvan tijdens de gezondheidscrisis verloren. Daarmee werden zij meer getroffen dan de Europese gezinnen met een hoog inkomen. Zo’n 33 procent van die gezinnen met een hoog inkomen heeft aangegeven door COVID-19 een daling mee te maken.

In België heeft corona voorlopig nog geen onderscheid gemaakt tussen arm en rijk. In alle inkomensgroepen – lage, gemiddelde en hoge inkomens – zag zo’n 30 procent van de Belgische gezinnen hun maandelijks inkomen dalen tijdens de COVID-19-crisis. De recente aankondiging van de moratoriastop kan volgens Intrum een golf van faillissementen op gang brengen, die tot jobverlies leiden wat een negatieve impact zal hebben op de huidige Belgische goede score

Familie, extra job of betalingsuitstel


Ook al zijn zowel de groep met een laag inkomen als die met een hoog inkomen in ons land even vaak getroffen, het is vooral de eerste groep die wel vaker op zoek moet naar een extra reddingsboei. Zo doen de lage inkomensklassen getroffen door een inkomensdaling bijvoorbeeld vaker een beroep op familie en vrienden om financieel bij te springen. ‘Zo’n 30 procent uit de lage inkomens die getroffen zijn zegt geld te hebben geleend bij hun naasten’, zegt Christophe De Boeck van Intrum. ‘Daarnaast stellen de lage inkomens ook vaker betalingen uit dan de hogere inkomens met 25 procent tegenover 11 procent, of zoeken ze sneller een extra job met 18 procent tegenover 8 procent.’Jonge gezinnen vaker getroffen

Opvallend is ook dat 1 op de 3 gezinnen met een hoog inkomen die hun inkomsten zagen dalen beroep heeft gedaan op hun opgebouwde spaarreserves. Bij de gezinnen met een laag inkomen kon slechts 1 op de 50 terugvallen op een spaarpotje tijdens deze crisis. Daarnaast daalde het gezinsinkomen het vaakst bij de jongere generaties tussen 18 tot 37 jaar (45%). Bij de leeftijdsgroep van 38 tot 44 ligt het cijfer een vijfde lager (36%) en bij de groep tussen 45 en 54 zakt het tot 1 op de 4 (27 %). Volgens Intrum is dit het logische gevolg van het feit dat de jongste categorie het minst gevestigd is op de arbeidsmarkt waardoor hun jobs sneller geschrapt worden wanneer het economisch slechter gaat.

Het European Consumer Payment Report is gebaseerd op extern onderzoek onder meer dan 24.000 consumenten in 24 Europese landen en werd uitgevoerd tussen 28 augustus en 5 oktober 2020. In België werden 1.000 consumenten bevraagd.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20