Controle op Brits bedrijfsbeleid staat voor grootste herschikking in decennia

In het Verenigd Koninkrijk kunnen bedrijven zich eraan verwachten dat ze in de toekomst strenger in het oog zullen worden gehouden door de regulatoren. Dat blijkt uit woorden van Kwasi Kwarteng, Brits minister van Economie, bij de aankondiging van een analyse die de volgende weken over het toezicht over Britse bedrijfsleven zal worden gemaakt. Waarnemers maken gewag van de sterkste herschikking in het Britse bedrijfsbeleid in vele decennia.

Falende bedrijfsleiders zouden door de herziening in de toekomst gemakkelijker kunnen worden gedwongen om bonussen en andere ontvangen voordelen terug te geven. De maatregelen zouden er ook moeten voor zorgen dat de dominantie van de vier grote accountantskantoren wordt doorbroken.

Gebrekkig toezicht

‘De voorbije decennia is het bedrijfsleven in het Verenigd Koninkrijk met een aantal zware mislukkingen geconfronteerd,’ schrijft de Britse krant The Guardian. ‘Voorbeelden daarvan de voorbije jaren zijn de faillissementen van British Home Stores (BHS), Carillion en Thomas Cook.’

Martin Callanan, Brits minister voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, betoogde in een commentaar dat de hervormingen ertoe zullen leiden dat zowel malafide bestuurders efficiënter kunnen worden aangepakt, maar dat ook de verantwoordelijken voor een gebrekkig toezicht zich aan sancties mogen verwachten.

De nieuwe regelgeving zal een aantal maatregelen overnemen die momenteel in het Verenigd Koninkrijk al op de banken van toepassing zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om eerder toegekende bonussen terug te vorderen en toekomstige vergoedingen te blokkeren indien er bij de bestuurders ernstige tekortkomingen worden vastgesteld.

Risicorapportering

Tevens zouden grotere bedrijven verplicht worden om meer aandacht te besteden aan de rapportering over mogelijke bedreigingen – met inbegrip van klimaatrisico’s – waarmee hun activiteiten kunnen worden geconfronteerd. Er zou daarnaast ook een betere motivatie moeten worden verstrekt bij de beslissingen rond de uitbetaling van dividenden of bonussen.

‘De Britse regering wil dat deze maatregelen ook op een grotere groep bedrijven betrekking heeft dan tot nu toe het geval is,’ zegt The Guardian nog. ‘Er zullen echter ook maatregelen worden genomen om de dominantie van de grote revisoren – Deloitte, EY, KPMG en PwC – te doorbreken.’

‘Zij zullen gemakkelijker kunnen worden gesanctioneerd indien er kan worden aangetoond dat ze in hun controlefunctie onvoldoende inspanningen hebben gedaan om bedrijven tegen een faillissement te beschermen. Bedoeling is ook dat ze een deel van hun werk aan kleinere sectorgenoten zouden moeten afstaan.’ (wdm)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20