Consumenten willen duurzame sieraden; maar definitie is niet altijd duidelijk

Consumenten vinden het belangrijk dat hun sieraden een duurzaam karakter hebben, ook al moeten ze daardoor een hogere prijs betalen. Dat blijkt uit een studie van de sectororganisatie Platinum Guild International (PGI), gebaseerd op een enquête bij vijfhonderd consumenten in de Verenigde Staten die de voorbije twee jaar sieraden voor een waarde van meer dan 1.000 dollar hebben gekocht of ontvangen.

Ongeveer 36 procent van de respondenten betoogde dat duurzaamheid bij de aankoop van sieraden de hoogste prioriteit genoot. Daarmee bleek duurzaamheid voor de consument belangrijker dan de vraagprijs, die voor 33 procent de belangrijkste factor in de aankoopbeslissing bleek.

Jongere consumenten

Vooral jongere consumenten lieten duurzame karaktistieken bij de aankoop van sieraden doorwegen. In de leeftijdsgroep tussen achttien en negenendertig jaar schoof immers 74 procent duurzaamheid als een belangrijke prioriteit naar voor. In de categorie tussen veertig en vijfenzestig jaar viel dat cijfer tot 66 procent terug.

“Niet alle consumenten bleken echter aan duurzaamheid dezelfde definitie te geven”, merken de onderzoekers op. “Sommige respondenten verwezen daarbij naar een maatschappelijk verantwoorde productie, milieuvriendelijke praktijken en rechtvaardige arbeidswetten, maar anderen hadden het vooral over de technische kwaliteit van het product.”

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat de consument gemiddeld bereid blijkt een meerprijs tussen 15 procent tot 20 procent te betalen voor sieraden met duurzame karakteristieken.

Informatie

“Bovendien vragen de klanten bij de retailers tevens informatie over de duurzame eigenschappen van hun producten”, wordt in het rapport naar voor gebracht. “Ongeveer 39 procent van de respondenten zegt aan de verkoper te vragen waar de juwelen zijn vervaardigd, waar de materialen vandaan komen of welke kwaliteit de sieraden hebben.”

“Ook dit fenomeen werd vooral door jongere klanten gedragen”, zeggen de onderzoekers nog. In de groep tussen achttien en negenendertig jaar wil ongeveer 39 procent bijkomende informatie, tegenover 34 procent in de categorie tussen veertig en vijfenzestig jaar.”

“We vinden het belangrijk dat onze sector zich op alle bedrijfsniveaus voor duurzame praktijken blijft inzetten”, merkt Jenny Luker, president van de Platinum Guild International, op in een commentaar op het rapport.

“De resultaten van de studie tonen wat duurzaamheid voor de consument concreet inhoudt. Dit moet helpen om de toekomstige communicatie van onze sector efficiënter te maken.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20