Computers zelfrijdende auto’s dreigen tot gigantisch energieverbruik te leiden

Computers die zelfrijdende auto’s aandrijven, kunnen in de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide een groot aandeel verwerven. Om dat probleem in de toekomst onder controle te kunnen houden, zal de efficiëntie van de hardware sterk moeten worden opgedreven. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), die een analyse maakten van de ecologische impact van een grootschalige introductie van autonome wagens 

“De energie die nodig is om de krachtige computers aan boord van een wereldwijde vloot van autonome voertuigen te laten werken, zou in de toekomst evenveel broeikassen kunnen uitstoten als alle datacentra die momenteel wereldwijd operationeel zijn”, waarschuwen de onderzoekers Soumya Sudhakar, Vivienne Sze en Sertac Karaman.

Argentinië

“De datacenters van de computerinfrastructuur hebben een grote ecologische voetafdruk”, betogen de wetenschappers. “Dat park is momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 0,3 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat komt overeen met de jaarlijkse uitstoot die door een land zoals Argentinië wordt veroorzaakt.”

De onderzoekers merken op dat aan de potentiële ecologische voetafdruk van autonome voertuigen relatief weinig aandacht wordt besteed. Toch wordt aangevoerd dat een vloot van één miljard autonome voertuigen, die elk een uur per dag zouden rondrijden met een computer die 840 watt verbruikt, uiteindelijk voor evenveel emissies verantwoordelijk zouden zijn als het arsenaal datacenters dat momenteel wereldwijd actief is.

Om te voorkomen dat de vloot autonome voertuigen in de toekomst meer uitstoot zou genereren dan het huidige netwerk van datacenters, zou elke wagen voor zijn computergebruik minder dan 1,2 kilowatt elektriciteit moeten consumeren.

Daarvoor moet de efficiëntie van de hardware volgens de onderzoekers drastisch worden opgedreven. Om de emissies onder het niveau van de huidige datacenters te houden, zou de efficiënte van de hardware volgens een aantal ramingen bijna elk jaar een verdubbeling moeten kunnen laten optekenen.

Veiligheid

“Volgens de huidige trends in de decarbonisatie van de wereld en de verbetering in de efficiëntie van de hardware, lijkt het niet mogelijk om de emissies van de computers aan boord van de autonome voertuigen te beperken”, werpen Sudhakar, Sze en Karaman nog op.

“Dit kan een bijzonder zwaar probleem worden. Om een antwoord op die uitdaging te vinden, moet er gewerkt worden aan de ontwikkeling van efficiëntere autonome voertuigen, die een kleinere ecologische voetafdruk hebben.”

De onderzoekers stellen dat mogelijk het gebruik van gespecialiseerde hardware een antwoord op het probleem zou kunnen helpen bieden. Ook zouden de gebruikte algoritmes efficiënter kunnen worden gemaakt, zodat er minder rekenkracht zou moeten worden ingezet.

Daarbij zal volgens de wetenschappers ook vermeden dienen te worden dat een kleinere inzet van rekenkracht de veiligheid van het voertuig en zijn inzittenden mogelijk in het gedrang zou kunnen brengen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20