Chinezen moeten meer baby’s maken. Maar in Xinjiang worden vrouwen gedwongen gesteriliseerd

In China worden vrouwen aangespoord om meer baby’s te krijgen om een ​​dalend geboortecijfer te ondersteunen en een demografische crisis te voorkomen. Maar in de Xinjiang-regio dwingt de regering vrouwen juist om minder kinderen te hebben. Met gedwongen sterilisatie. Het wil zo zijn greep op etnische moslimminderheden verstevigen en probeert het een demografische verschuiving te orkestreren die hun bevolkingsgroei zal verminderen.

Volgens rapporten van onderzoeker Adrian Zenz en The Associated Press, zijn de geboortecijfers in de regio de afgelopen jaren al spectaculair gedaald. Het maakt deel uit van een omvangrijke en repressieve campagne voor ‘sociale herstructurering’ door een communistische partij die vastbesloten is elke vermeende uitdaging voor haar heerschappij, in dit geval etnisch separatisme, uit de wereld te helpen.

In de afgelopen jaren is de partij, onder leiding van Xi Jinping, agressief opgetreden om Oeigoeren en andere Centraal-Aziatische minderheden in Xinjiang te onderwerpen. Honderdduizenden Oeigoeren zijn in interneringskampen en gevangenissen gestoken. De autoriteiten hebben de regio onder streng toezicht geplaatst, bewoners verplicht tewerkgesteld in fabrieken en kinderen op kostscholen geplaatst.

Geen spiraaltje of sterilisatie? Dan het kamp in

Hoewel de autoriteiten hebben gezegd dat de anticonceptieprocedures vrijwillig zijn, blijkt uit interviews met Oeigoeren, Kazachen en andere moslimvrouwen en -mannen uit Xinjiang dat vrouwen onder druk gezet worden om spiraaltjes te gebruiken of gesteriliseerd te worden. Als ze contraceptieve procedures weigeren, krijgen ze hoge boetes of, erger nog, detentie in een interneringskamp. In de kampen lopen de vrouwen het risico op nog meer misbruik. Sommige voormalige gedetineerden zeggen dat ze medicatie moesten gebruiken die hun menstruatiecyclus stopten. Er zijn ook getuigenissen van vrouwen die in de kampen zijn verkracht.

Peking heeft zijn critici ervan beschuldigd een anti-Chinese agenda te voeren. De recente afname van de geboortecijfers in de regio, aldus de regering, was het resultaat van de handhaving van langdurige geboortebeperkingen door de autoriteiten.

‘Vrouwen bevrijden van achterlijke opvattingen’

Maar de realiteit is dat de sterilisatiegraad in Xinjiang tussen 2015 en 2018 bijna verzesvoudigd is tot iets meer dan 60.000 procedures. De campagne in Xinjiang staat ook haaks op de landelijke politiek van de regering sinds 2015 om geboorten aan te moedigen, onder meer door het verstrekken van belastingsubsidies en gratis verwijderingen van spiraaltjes (IUD’s). Maar van 2015 tot 2018 nam het aandeel van Xinjiang in de totale nieuwe IUD-inserties van het land toe, zelfs toen het gebruik van de spiraaltjes landelijk daalde.

Geboortecijfers in door minderheden gedomineerde provincies in de regio zijn van 2015 tot 2018 sterk gedaald, met ongeveer 50 procent. Terwijl de regering zich verzet tegen de groeiende kritiek, heeft ze enkele belangrijke statistieken achtergehouden, waaronder jaarlijks gepubliceerde gegevens op provinciaal niveau over geboortecijfers en anticonceptie.

Volgens de regering in Peking is de campagne een overwinning voor de moslimvrouwen in de regio. De sterilisaties en anticonceptie-procedures, zo luidt het, ‘bevrijden vrouwen van achterlijke opvattingen over voortplanting en religie. Ze hebben de pijn vermeden om vast te zitten in extremisme en veranderd te worden in reproductieve instrumenten.’ Maar of ze nu anticonceptie gebruiken of welke anticonceptiemethode ze kiezen, dat is hun eigen keuze, volgens het bewind.

Lees meer: Na de Oeigoeren zijn de etnische Mongolen aan de beurt in China

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20