Chinese investeringen in Europese Unie in vrije val

De Chinese investeringen in Europa kenden de eerste helft van dit jaar een gevoelige terugval tegenover dezelfde periode vorig jaar. Deze achteruitgang is het gevolg van oplopende handelsspanningen en economische onzekerheid. Dat blijkt een rapport van consulent Ernst & Young (EY). In totaal investeerden Chinese bedrijven tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 2,4 miljard dollar in Europa. Dat betekende een daling met 84 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De voorbije periode kenden de Chinese investeringen in Europa een sterke groei. Drie jaar geleden bereikten die investeringen een piek van 85 miljard dollar.

Duitsland

Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar namen Chinese bedrijven eenentachtig Europese bedrijven over. Dat was 28 procent minder dan tijdens de eerste helft van vorig jaar. Aangezien de meeste operaties relatief kleinere transacties bleken, daalden de investeringen echter met 15,3 miljard dollar.

Uit het onderzoek bleek tevens dat China de eerste helft van dit jaar geen enkele overname heeft opgezet in Duitsland, de grootste economie van de Europese Unie. Duitsland is normaal de populairste lidstaat van de Europese Unie waarin Chinese ondernemingen willen investeren.

Chinese bedrijven investeerden tijdens de eerste zes maanden van dit jaar iets meer dan 500 miljoen dollar in Duitsland. Vorig jaar was er nog sprake van een bedrag van 10 miljard dollar. Een analyse van fusies en overnames toont dat Duitsland inmiddels door Groot-Brittannië is ingehaald als belangrijkste Europese bestemming voor Chinese investeringen.

De onderzoekers noemden de economische situatie in China en de handelsspanningen van het land met de Verenigde Staten als de belangrijkste oorzaak van de terughoudendheid van Chinese investeerders. Volgens hen blijven Chinese bedrijven immers nog altijd geloven in de overname van buitenlandse bedrijven. Men wil nog steeds nieuwe vaardigheden en producten verwerven.

Bovendien merkt het rapport op dat de Chinese buitenlandse investeringen hun dieptepunt hebben bereikt. “Zodra het handelsconflict met de Verenigde Staten is opgelost en de economie zich herstelt, zal dan ook wellicht een snelle heropleving volgen,” aldus de onderzoekers.

Onzekerheid

In een recent onderzoek toonde de analist dat politieke onzekerheid de volgende drie jaar voor de aantrekkelijkheid van Europa als bestemming voor investeringen het belangrijkste risico vormt. De bevraagde bedrijven noemden daarbij de brexit het grootste risico voor de aantrekkelijkheid van Europa, gevolgd door politieke instabiliteit in de Europese Unie en de opkomst van populaire en protectionistische gevoelens en wereldwijde politieke onzekerheid.

Jochum Haakma, voorzitter van de EU-China Business Association in Brussel, noemde de protectionistische houding van sommige landen tegenover Chinese investeringen een knelpunt. Daarnaast wees hij ook op de maatregelen die sommige Europese regeringen tegenover Huawei en ZTE Corporation hebben genomen.

Maar Haakma ziet ook een verband met de controle van de Chinese autoriteiten op de uitstroom van kapitaal. “Deze factoren worden nog versterkt door de handelsconflicten tussen China en de Verenigde Staten,” betoogt hij. “Deze problemen beïnvloeden de algemene bereidheid om te investeren.”

Alicia Garcia Herrero, analist bij de Europese denktank Bruegel, zegt echter dat de cijfers moeten worden gerelativeerd. “Ook al tijdens de tweede helft van vorig jaar was er een inkrimping van de Chinese investeringen in Europa merkbaar,” benadrukt hij.

“De inkrimping is dan ook minder groot dan het rapport van Ernst & Young laat veronderstellen. Toch kan een duidelijke vertraging niet worden ontkend.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20