‘Chinese defensie staat voor verschillende uitdagingen’

China zal voor zijn militaire uitgaven dit jaar een budget van 1.350 miljard yuan (208 miljard dollar) reserveren. Dat is 6,8 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nationale begroting die door de Chinese premier Li Keqiang is voorgesteld. De premier beloofde daarmee snel maatregelen te nemen om het Chinese Volksbevrijdingsleger beter in staat te stellen zich tegen een reeks veiligheidsdreigingen te verdedigen.

Het Chinese militaire budget wordt nauwlettend in de gaten gehouden als een mogelijke maatstaf voor de agressiviteit die China in de houding tegenover zijn rivalen aan de dag wil leggen.

Pandemie

Vorig jaar werden de Chinese militaire uitgaven met 6,6 procent opgevoerd. Dat was het laagste groeitempo in drie decennia. Daarbij werd gewezen op de impact van de uitbraak van de coronapandemie, die ook de Chinese economie had verzwakt. Dat groeitempo wordt dit jaar nagenoeg in stand gehouden.

Daarmee laat het Chinese militaire budget voor het zesde jaar op rij een eencijferige stijging optekenen. Li Keqiang merkte in zijn commentaar op dat onder meer investeringen in wetenschap en technologie zullen worden voorzien. Daarnaast zullen volgens hem tevens de nodige budgetten voor de opleiding van deskundig personeel worden vrijgemaakt.

Yang Yujun, een voormalige hogere Chinese officier en momenteel docent aan de Communication University of China, maakte in een reactie gewag van een natuurlijke budgettoename, rekening houden met de vele problemen waarmee de economie van het land na de uitbraak van de pandemie moet afrekenen. ‘China wordt geconfronteerd met een relatief gecompliceerde internationale en regionale veiligheidssituatie,’ benadrukte hij. ‘Het land maakt zich zenuwachtig over de uitdagingen die zich op verschillende fronten aandienen.’ 

Yang Yujun wijst daarbij onder meer op de verhouding met Taiwan, door China als een opstandige provincie bestempeld. Daarnaast is er de aanwezigheid van militaire eenheden van de Verenigde Staten in de buurt van eilanden in de Zuid-Chinese Zee die door China zijn bezet. Verder is er nog het aanhoudend grensconflict met India en de blijvende onrust rond de enclave Hongkong.

Demonisering

Vele waarnemers zijn er echter van overtuigd dat de Chinese militaire bestedingen in werkelijkheid aanzienlijk hoger liggen dan in het budget is opgegeven. Het officiële cijfer blijft alleszins ver achter op de uitgaven die de Verenigde Staten op defensiegebied doen.

Het Amerikaanse militaire budget bereikte vorig jaar een hoogte van 714 miljard dollar. Dit jaar wordt gerekend met een uitgave van 733 miljard dollar. China voert al lang aan de kloof met de Verenigde Staten op militair gebied te moet dichten. China heeft twee vliegdekschepen, maar is daarmee ver in ondertal tegen een vloot van elf carriers waarover de Amerikaanse marine kan beschikken.

China benadrukt ook telkens dat uitgaven voor zijn defensieve doeleinden beperkt blijven in vergelijking met het bruto binnenlandse product. Ongeveer 1,3 procent van het totale Chinese bruto binnenlandse product wordt door defensie geleverd. ‘Dat is veel lager dan in de Verenigde Staten,’ aldus woordvoerders van de Chinese overheid. ‘Tegenstanders willen China onterecht demoniseren als een bedreiging voor de wereldvrede.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20