Centrale bank voor centrale banken waarschuwt voor Facebook

De ambities van Facebook om een eigen digitale valuta te lanceren, kunnen het internationale bankenstelsel aan belangrijke risico’s blootstellen. De sector zal mogelijk met een verlies aan concurrentie rekening moeten houden. Tevens dreigt de bescherming van persoonlijke gegevens onder druk te komen. Dat zeggen woordvoerders van de Bank for International Settlements (BIS). De instelling wijst erop dat een snel antwoord van de internationale beleidsmakers zou zijn aangewezen.

“De beslissing van grote technologiebedrijven zoals Facebook, Amazon en Alibaba om zich op de markt van de financiële dienstverlening te begeven, kan een aantal voordelen creëren,” erkent de Britse krant The Guardian. “Transacties zullen mogelijk sneller verlopen. Tevens kan men op een kostenvermindering hopen.”

“Vooral in ontwikkelingslanden kan de financiële dienstverlening van technologie belangrijke baten verwachten. Anderzijds kan deze stap ook leiden tot een ondermijning van de stabiliteit van een banksysteem, dat zich nog maar recent hersteld heeft van de financiële crisis van elf jaar geleden.”

Gevaren

“Een aantal technologie-experts heeft eerder al op deze gevaren gewezen,” zegt The Guardian. “Maar nu waarschuwt ook de Bank for International Settlements (BIS) voor potentiële problemen. Hyun Song Shin, hoofd onderzoek van de financiële instelling, benadrukt dat de sector een strategie moet uitwerken waarbij optimaal van de voordelen van de inbreng van de technologische wereld kan worden geprofiteerd, maar tegelijkertijd de risico’s kunnen worden beperkt. Het beleid moet volgens Shin een efficiëntie politiek van regulering voeren, waarbij onder meer de marktconcurrentie en de bescherming van gegevens is gegarandeerd.”

Facebook wil volgend jaar zijn digitale munt Libra lanceren. “Dit zal miljarden gebruikers in staat stellen om gemakkelijk wereldwijd financiële transacties te doen,” zegt The Guardian nog. “Dit kan een grote impact hebben op het internationale banksysteem.”

De krant verwijst daarbij ook naar uitspraken van Chris Hughes, nochtans een van de oprichters van Facebook. Hughes benadrukte recent zich zorgen te maken over de instap van de grote technologiebedrijven in de financiële sector. Hij waarschuwde daarbij ook dat de introductie van Libra de financiële macht in de verkeerde handen zou kunnen stoppen.

Hughes, mede-voorzitter van het Economic Security Project, stelde dat Libra zelfs met een bescheiden succes een groot deel van de controle over het monetaire beleid van de centrale banken naar technologiebedrijven zou overhevelen. “Indien de mondiale regelgevende instanties niet reageren, kan het probleem snel onoverkomelijk worden,” waarschuwde Hughes.

Nieuwe realiteit

Volgens Shin moet ook de bankencontrole met deze nieuwe realiteit rekening houden. “Men moet zich afvragen of het huidige systeem, waarbij banken meer mogen aanrekenen en reserves mogen opbouwen om zichzelf in tijden van crisis te beschermen, te verkiezen is boven een meer competitief systeem waarbij de transactiekosten lager liggen, maar de veerkracht van de financiële sector minder is gegarandeerd,” aldus Shin.

“De aantrekkingskracht van een grotere concurrentie tussen rivaliserende digitale valuta zou een illusie kunnen worden indien een project zoals Libra een wereldwijde dominantie zou kunnen verwerven. Het beleid moet zorgen voor een efficiënte regulering, waarbij de bescherming van de klanten is gegarandeerd.”

Bedrijven zoals Alibaba en eBay hebben met hun respectievelijke betaaldiensten Alipay en PayPal eerder al hun intrede op de financiële markten gemaakt. Andere technologiebedrijven bieden verzekeringsproducten aan of spitsen zich toe op kredietverlening. Hun diensten zijn vaak gericht op kleinere bedrijven en consumenten, waarbij ze meestal met kleine bedragen voor korte periodes werken. Een groot deel van de activiteiten is geconcentreerd op opkomende markten.

“Financiële diensten weerspiegelen momenteel nog altijd een klein deel van de grote technologiebranche,” aldus The Guardian. “Ze vertegenwoordigen ongeveer 11 procent van de inkomsten van deze ondernemingen.”

De Bank for International Settlements wijst erop dat de technologiebedrijven op de financiële markt belangrijke voordelen kunnen uitspelen. “Ze kunnen immers diensten aanbieden aan bedrijven en huishoudens die geen toegang tot het normale bankcircuit hebben,” aldus de instelling. “Zij beschikken over een breed klantenbestand en hebben bovendien toegang tot een groot volume informatie.”

“De toezichthouders zouden moeten zorgen voor een gelijk speelveld tussen grote technologiebedrijven en de banken. Gezien de technologie niet door geografische grenzen is beperkt, zal daarbij ook een efficiënte coördinatie tussen nationale en internationale autoriteiten cruciaal blijken.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20