Celebrity chefs en keukenhygiëne: niet altijd goede combinatie?

Televisiekoks besteden in hun keukens vaak te weinig aandacht aan de noodzakelijke hygiëne. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Kansas State University en de Tennessee State University, gespecialiseerd in voedselveiligheid.Op basis van honderd televisie-uitzendingen met vierentwintig celebrity chefs moeten de onderzoekers naar eigen zeggen vaststellen dat inbreuken tegen een veilige voedselbereiding lang niet altijd zijn uitgesloten.De wetenschappers merken op dat televisiekoks niet alleen de taak hebben om het publiek te entertainen, maar ook informatie te verstrekken over kwalitatieve en veilige voeding en bereidingswijzen.“Er moest vastgesteld worden dat 23 procent van de televisiekoks geregeld hun vingers likten,” getuigen de onderzoekers Edgar Chambers, Curtis Maughan en Sandria Godwin. “Bovendien bleek 22 procent zijn haar of kleding aan te raken om vervolgens verder te gaan met de manipulatie van de ingrediënten van hun maaltijd.”

Voorbeeldfunctie

In het algemeen moest volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de celebrity chefs nalaten hun handen te wassen en ook vaak hetzelfde materiaal gebruiken voor de behandeling van rauw vlees en groenten die niet zullen worden gekookt. Tevens zou te weinig gebruik worden gemaakt van een vleesthermometer.“Het is niet voldoende om de handen te wassen vooraleer met de bereiding van de maaltijd te beginnen,” benadrukken Chambers, Maughan en Godwin. “Die handeling moet geregeld worden herhaald.””De televisiekoks vergeten te vaak dat ze het publiek het goede voorbeeld moeten geven. Een celebrity chef is een entertainer, maar moet ook voorlichting geven over bereidingstechnieken en handige keukentips, waarin ook aandacht zou moeten worden besteed aan voedselveiligheid en gezondheid.””Die praktijken hoeven niet altijd expliciet op televisie worden getoond, maar wel dienen de chefs het publiek geregeld aan de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in de keuken te herinneren.” (mah)

Meer