Californië wil nu ook papieren betalingsbewijs verbieden

In Californië hebben leden van de democratische partij voorgesteld om in de handel bij aankopen in principe alleen elektronische ontvangstbewijzen ter beschikking te stellen. Alleen wanneer de klant expliciet een gedrukt ticket vraagt, zou van die regel mogen worden afgeleid. Phil Ting, die het voorstel heeft ingediend, maakte gewag van een nationale primeur die een gunstige impact op het leefmilieu zou hebben. De nieuwe wet zou over drie jaar van kracht worden.

Bedrijven die niet aan de nieuwe verplichtingen voldoen, zouden twee waarschuwingen krijgen vooral een boete van 25 dollar per dag zou kunnen worden opgelegd. Er zou jaarlijks echter wel een maximale boete van 300 dollar mogen worden betaald.

Bisfenol A

Phil Ting benadrukte dat zijn voorstel een eenvoudige oplossing was om een grotere duurzaamheid na te streven. “Terwijl momenteel gedrukte tickets de standaard zijn, zal de nieuwe wet van elektronische betaalbewijzen de norm maken,” aldus de democraat.

Ting wijst erop dat deze gedrukte tickets onder meer het chemische product bisfenol A, een stof die schadelijk is voor het milieu en de menselijke gezondheid, bevatten. Een rapport van de milieugroep Green America voert aan dat in de Verenigde Staten voor de productie van deze papieren tickets jaarlijks 10 miljoen bomen en 21 miljard gallon water moeten worden gebruikt.

Voorstanders van de nieuwe wet wijzen er ook op dat de papieren tickets vaak niet efficiënt kunnen worden gerecycleerd. “Dit afval werd jarenlang mee verwerkt in papierbalen die naar China werden verscheept,” verduidelijkt Nick Lapis, directeur bij de milieugroep Californians Against Waste.

“Dat materiaal wordt momenteel in China echter niet meer aanvaard. Gedrukte tickets contamineren bovendien de recyclage-stromen. Niet alleen zijn deze voorraden niet recycleerbaar, maar bovendien beletten ze eveneens dat de andere afvalproducten waarmee ze zijn gemengd, niet meer kunnen gerecupereerd worden.”

Ting benadrukt nog dat kleine bedrijven al in grote getallen naar digitale betalingssystemen zijn overgeschakeld. “Vooral voor grotere retailers met traditionele ticket-systemen wordt het wellicht moeilijker om de overstap te maken,” betoogt de democraat. “We willen dat gesorteerd afval werkelijk kan worden gerecycleerd en toch niet uiteindelijk op stortplaatsen moet worden gedeponeerd.”

Green America benadrukt dat deze gedrukte tickets elk jaar 680 miljoen pond afval en 12 miljard pond koolstofdioxide produceren. Maar er wordt op gewezen dat een overstap ook het bedrijfsleven baat kan bijbrengen. Het papier kost een onderneming immers ongeveer 3 dollar per rol.

Vriendjespolitiek

Republikeinse politici zeggen zich echter zorgen te maken over de impact van een dergelijke wet op kleinere en landelijke ondernemingen. “Ook moet men zich afvragen of de overschakeling daadwerkelijk tot een grote besparing op het papierverbruik zou leiden,” wordt er opgemerkt.

Critici wijzen er ook op dat niet elke sector even gemakkelijk de transformatie naar elektronische betalingen zullen kunnen doorvoeren. Er wordt ook aan toegevoegd dat mogelijk niet alle consumenten met de verandering gediend zullen zijn. “Sommigen zullen onder meer privacy-redenen digitale betaalbewijzen weigeren,” aldus de tegenstanders. “Bovendien moet rekening worden gehouden met oudere consumenten, die minder van email gebruik maken.”

Green America erkent deze potentiële hindernissen, maar zegt daarbij de winkeliers te willen aanzetten om voor die klanten gebruik te maken van papier zonder chemicaliën.

Californië is op milieugebied een Amerikaans voorloper. Eerder al werden in de Amerikaanse staat een verbod op plastic tassen en rietjes ingevoerd. Die trend stuit echter ook kritieken. “Net zoals zoveel andere liberale kruistochten, lijkt het gevecht tegen de papieren tickets in Californië vooral een vriendjespolitiek die zich als een ecologische actie vermomt,” aldus een commentaarstuk van de redactie van de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal. “De Californische liberalen zien achter elke hoek een milieuprobleem.”

“Er moet worden vastgesteld dat de maatregel vooral baten zal opleveren aan het betaalbedrijf Square, dat zijn hoofdkantoor heeft in San Francisco en wordt geleid door Jack Dorsey, een van de oprichters en topmannen van Twitter. Maar ook partijen zoals Paypal uit San José en Stripe en Wells Fargo uit San Francisco kunnen door de ingreep heel wat nieuwe opportuniteiten zien.”

Volgens Ting zouden handelaars op het platform van Square al meer dan tien miljoen digitale kwitanties per maand versturen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20